Skip to main content

Evenementen en cursussen

U vindt hier het actuele overzicht van symposia, workshops, cursussen e.d. waar Probos aan bijdraagt.
Voor meer boscursussen van andere organisaties kunt u ook kijken op www.boscursus.nl

26 maart 2024

Jaarverslag 2023

Het bos staat bij Probos altijd centraal. Dus ook in 2023 hebben we weer onvermoeibaar gewerkt aan het stimuleren van duurzaam bosbeheer en bosuitbreiding in Nederland én ver daarbuiten.

In ons jaarverslag delen we de hoogtepunten van het afgelopen jaar met links naar meer achtergrondinformatie. 

06 juni 2024

Ratelpopulier: een veelzijdige pionier voor het Nederlandse bos

De ratelpopulier is een snelgroeiende, biodiverse rijkstrooiselsoort die op uiteenlopende bodems kan groeien. Deze inheemse populierensoort was lange tijd wat in de vergetelheid geraakt, maar staat de laatste jaren in het kader van bosrevitalisering steeds meer in de belangstelling.
Tijdens de studiemiddag gaan we in op de ecologie, toepassingsmogelijkheden en bosbouwkundige behandeling van de ratelpopulier. Ook wordt het lopende onderzoek naar geschikte herkomsten van ratelpopulier toegelicht. Als afsluiting van de bijeenkomst bezoeken we in de bossen van Natuurmonumenten enkele mooie voorbeelden van volwassen ratelpopulier in voormalige proefaanplanten.

03 oktober 2024

Cursus 'Erfgoed in het bosbeheer' najaar 2024

Medewerkers die in het bos werkzaam zijn, zijn vooral groenspecialisten. Over het algemeen hebben zij wat minder kennis van de bijzondere cultuurhistorische elementen die in het landschap aanwezig kunnen zijn. Aandacht voor cultuurhistorische resten is echter uitermate belangrijk. Ze dragen immers bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Reden waarom Stichting Probos en CH Advies in Lagen dit najaar voor de tweede maal de cursus 'Erfgoed in het bosbeheer organiseren.

21 november 2024

Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen 21 november 2024

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’ op donderdag 21 november 2024.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

01 april 2025

Cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer voorjaar 2025

De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? De cursus Bodembiologie bij bosbeheer biedt inzicht in het bodemleven van bossen en geeft beheerders handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel een vitaal en goed functionerend bos.