Skip to main content

Evenementen en cursussen

U vindt hier het actuele overzicht van symposia, workshops, cursussen e.d. waar Probos aan bijdraagt.
Voor meer boscursussen van andere organisaties kunt u ook kijken op www.boscursus.nl

26 maart 2024

Jaarverslag 2023

Het bos staat bij Probos altijd centraal. Dus ook in 2023 hebben we weer onvermoeibaar gewerkt aan het stimuleren van duurzaam bosbeheer en bosuitbreiding in Nederland én ver daarbuiten.

In ons jaarverslag delen we de hoogtepunten van het afgelopen jaar met links naar meer achtergrondinformatie. 

03 oktober 2024

Cursus 'Erfgoed in het bosbeheer' najaar 2024

Medewerkers die in het bos werkzaam zijn, zijn vooral groenspecialisten. Over het algemeen hebben zij wat minder kennis van de bijzondere cultuurhistorische elementen die in het landschap aanwezig kunnen zijn. Aandacht voor cultuurhistorische resten is echter uitermate belangrijk. Ze dragen immers bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Reden waarom Stichting Probos en CH Advies in Lagen dit najaar voor de tweede maal de cursus 'Erfgoed in het bosbeheer organiseren.

04 november 2024

Studiemiddag: Klimaatslimme boomsoorten: zeeden en tamme kastanje

Bossen veerkrachtig maken tegen klimaatverandering en tegelijkertijd het verhogen van de productiviteit in termen van C02-vastlegging is een belangrijk onderdeel van klimaatslim bosbeheer, het klimaatakkoord en de nieuwe nationale bossenstrategie. Tegelijkertijd is er nog weinig kennis over de klimaatbestendigheid van boomsoorten en (autochtone) herkomsten die op dit moment worden toegepast.

21 november 2024

Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen 21 november 2024

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’ op donderdag 21 november 2024.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

01 april 2025

Cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer voorjaar 2025

De bodem is de basis. Ook voor het bos. Maar wat weet u als beheerder over bodemprocessen (mineralenbalans, bodemleven) en hun invloed op het bos? De cursus Bodembiologie bij bosbeheer biedt inzicht in het bodemleven van bossen en geeft beheerders handvatten voor een goed bodembeheer, met als doel een vitaal en goed functionerend bos.

19 juni 2025

Cursus: Ziekten, plagen en groeistoornissen in het bos juni 2025

In de cursus ‘Ziekten, plagen en groeistoornissen in het bos’ wordt ingegaan op de theorie van ziekten en plagen in het Nederlandse bos en de gevolgen hiervan voor vitale bosontwikkeling. Na een theoretisch gedeelte in de ochtend, gaan we in de middag onder begeleiding van de cursusleiders het bos in om zelf ziekten en plagen te herkennen, de mogelijke gevolgen hiervan, en wat dit kan betekenen voor de eigen beheerpraktijk. Natuurlijk is hier volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen. De dag wordt afgesloten met een korte evaluatie en gezamenlijk drankje.