Skip to main content

Evenementen en cursussen

U vindt hier het actuele overzicht van symposia, workshops, cursussen e.d. waar Probos aan bijdraagt.
Voor meer boscursussen van andere organisaties kunt u ook kijken op www.boscursus.nl

23 november 2023

Praktijkcursus Lanenbeheer voor vleermuizen 23 november 2023

De Zoogdiervereniging en Stichting Probos organiseren samen een praktijkcursus ‘Lanenbeheer voor vleermuizen’ op donderdag 23 november 2023.

Oude, aftakelende loofbomen met holten en spleten zijn van cruciaal belang voor veel planten en dieren waaronder vleermuizen. In onze (veelal jonge) bossen behoren laanbomen vaak tot de oudste bomen van het bos. Voor vleermuizen is het aftakelen van lanen op korte termijn een zegen, dan ontstaan juist natuurlijke holtes en spleten. Echter, in veel gevallen moeten aftakelende bomen vlot worden geruimd om de laan te verjongen. Daarmee verdwijnt een belangrijke habitat voor deze soortgroep.

10 oktober 2023

Werkschuurbijeenkomst invasieve exoten (gebiedsgericht) aanpakken

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert de werkgroep Invasieve Exoten van de VBNE in samenwerking met het Kennisnetwerk Invasieve Exoten en de werkgroep plaagsoorten van de Unie van waterschappen de werkschuurbijeenkomst: Invasieve exoten (gebiedsgericht) aanpakken.

Deze middag is van 12:30 tot 16:30 uur in het Multifunctioneelcentrum Het Bestegoed, Tabaksweg 20 in Elst (provincie Utrecht). Aan deze werkschuurbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

05 oktober 2023

Cursus 'Erfgoed in het bosbeheer' najaar 2023

Medewerkers die in het bos werkzaam zijn, zijn vooral groenspecialisten. Over het algemeen hebben zij wat minder kennis van de bijzondere cultuurhistorische elementen die in het landschap aanwezig kunnen zijn. Aandacht voor cultuurhistorische resten is echter uitermate belangrijk. Ze dragen immers bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Reden waarom Stichting Probos en CH Advies in Lagen dit najaar voor de tweede maal de cursus 'Erfgoed in het bosbeheer organiseren.

03 oktober 2023

Symposium 'Bossenmonitoring'

In verband met het vertrek van Jan Oldenburger als directeur van Stichting Probos organiseert Probos op dinsdag 3 oktober een symposium met als werktitel ‘Nut en noodzaak van bosinventarisaties’.

Betrouwbare cijfers en informatie over de toestand van het bos zijn essentieel om ontwikkelingen in het bos te kunnen volgen in de tijd, zodat bossen op een duurzame manier beheerd kunnen worden. Probos is gespecialiseerd in het verzamelen, bewerken en analyseren van deze data.

29 september 2023

Beheerdersdag vrijdag 29 september 2023

Op vrijdag 29 september organiseren de Bosgroepen en de VBNE, samen met diverse partners, de 15e editie van de Beheerdersdag. Dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Ook dit jaar weer op Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd.