Skip to main content

Evenementen en cursussen

U vindt hier het actuele overzicht van symposia, workshops, cursussen e.d. waar Probos aan bijdraagt.
Voor meer boscursussen van andere organisaties kunt u ook kijken op www.boscursus.nl

05 oktober 2023

Cursus 'Erfgoed in het bosbeheer' najaar 2023

Medewerkers die in het bos werkzaam zijn, zijn vooral groenspecialisten. Over het algemeen hebben zij wat minder kennis van de bijzondere cultuurhistorische elementen die in het landschap aanwezig kunnen zijn. Aandacht voor cultuurhistorische resten is echter uitermate belangrijk. Ze dragen immers bij aan de biodiversiteit van het landschap en zijn een stimulans voor de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna. Reden waarom Stichting Probos en CH Advies in Lagen dit najaar voor de tweede maal de cursus 'Erfgoed in het bosbeheer organiseren.

03 oktober 2023

Symposium 'Bossenmonitoring'

In verband met het vertrek van Jan Oldenburger als directeur van Stichting Probos organiseert Probos op dinsdag 3 oktober een symposium met als werktitel ‘Nut en noodzaak van bosinventarisaties’.

Betrouwbare cijfers en informatie over de toestand van het bos zijn essentieel om ontwikkelingen in het bos te kunnen volgen in de tijd, zodat bossen op een duurzame manier beheerd kunnen worden. Probos is gespecialiseerd in het verzamelen, bewerken en analyseren van deze data.

29 september 2023

Beheerdersdag vrijdag 29 september 2023

Op vrijdag 29 september organiseren de Bosgroepen en de VBNE, samen met diverse partners, de 15e editie van de Beheerdersdag. Dé ontmoetingsdag voor iedereen die werkt in bos, natuur en landschap, met uiteenlopende presentaties, workshops en excursies gericht op de beheerpraktijk. Ook dit jaar weer op Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd.

31 mei 2023

Symposium 'Bos als oplossing', op het kruispunt van onderzoek, beleid en praktijk

Op woensdag 31 mei organiseren de Coalitie Bos en Hout, Wageningen University and Research en de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging een eendaags symposium over vitaal bos en klimaat. Op het symposium worden de resultaten gepresenteerd van o.a. 4 jaar onderzoek onder de Klimaatenveloppe en werpen onderzoekers, beleidmakers, bosbeheerders en bestuurders een blik vooruit. Hoe wordt de Bossenstrategie concreet?

20 april 2023

Symposium Praktijkboek Bosbeheer

Afgelopen jaar is de herziene versie van het Praktijkboek Bosbeheer verschenen. Ter gelegenheid hiervan organiseert de redactie van het boek op 20 april 2023 een symposium in het Mastbos in Breda (NL). Tijdens het symposium worden enkele nieuwe thema’s uit het Praktijkboek toegelicht door Nederlandse en Vlaamse experts

12 mei 2022

Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. In navolging van het grote succes van voorgaande jaren, organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos opnieuw een nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop.

18 januari 2018

Mini-symposium ‘Bosbeheer en Ecologie’

Probos verzorgt een presentatie over agroforestry op het mini-symposium ‘Bosbeheer en ecologie’ op 18 januari 2018 in Apeldoorn. Meer info en aanmelden: www.ranox.nl/weblog/mini-symposium-bosbeheer-en-ecologie/

09 juni 2016

Elfde NK mountainbike en achtste crossloop voor boslui

oude gegevens

Op 9 juni 2016 staat de 10e editie van het NK Mountainbike voor boslui weer op het programma. Ook dit jaar kunnen, door samenwerking met de Unie van Bosgroepen, de hardlopers weer aan de start verschijnen voor een crossloop. Het evenement is toegankelijk voor cracks tot groentjes, zolang je een opleiding geniet of hebt genoten op het gebied van bos, natuur of landschap, daarin werkzaam bent of bent geweest of eigenaar bent van een stukje groen in Nederland.

21 maart 2016

International Day of Forests

This global celebration of forests provides a platform to raise awareness of the importance of all types of forests and of trees outside forests. Forests cover one third of the Earth's land mass, performing vital functions around the world. Around 1.6 billion people - including more than 2,000 indigenous cultures - depend on forests for their livelihood. Forests are the most biologically-diverse ecosystems on land, home to more than 80% of the terrestrial species of animals, plants and insects. They also provide shelter, jobs and security for forest-dependent communities.

More information: www.un.org/en/events/forestsday/

16 februari 2016

Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een grote rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els.

16 februari 2016

Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ (2)

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een grote rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els.

27 januari 2016

Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?

U bent van harte welkom op woensdag 27 januari 2016 voor de kennisbijeenkomst “Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?” Naast een inhoudelijke plenaire sessie gaan we aansluitend het potentiële biomassaveld in en brengen we een bezoek aan het bedrijf van kalverhouder Stefan Bekkers die via een biomassaketel de warmtevraag van het bedrijf voorziet.

25 januari 2016

Workshop (buiten)sport, gastvrijheid en natuur in Zuid-Holland

Stichting Probos heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de economie van buitenplaatsen en landgoederen te verbeteren. Hieruit blijkt onder andere dat er weinig samengewerkt wordt tussen organisaties en bedrijven uit de natuur-, gastvrijheids-, en buitensportsector. Er wordt veel in de natuur gerecreëerd en gesport en belangen van de sectoren liggen vaak dicht bij elkaar.

17 december 2015

Bosatelier 'Het bosbeheer van morgen'

Stichting Probos en Staatsbosbeheer organiseren een bosatelier voor bosbeheerders, boseigenaren en adviseurs, waarbij sturing in het bosbeheer centraal staat. Welke (combinaties van) doelen willen we waar en welke (combinaties van) beheeringrepen hebben we hiervoor beschikbaar?

16 december 2015

Lunchlezing: Duurzaam houtinkoop; van beleid naar praktijk! (Groningen)

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder, bouwprocesmanager of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast of hout of houten producten worden ingekocht? Dan heeft u nu de kans snel bijgepraat te worden over de praktische kant van het soms toch wel ingewikkelde aspect van uw werk: duurzaam houtinkoop.

16 december 2015

Lunchlezing: Duurzaam houtinkoop; van beleid naar praktijk! (Groningen) (2)

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder, bouwprocesmanager of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast of hout of houten producten worden ingekocht? Dan heeft u nu de kans snel bijgepraat te worden over de praktische kant van het soms toch wel ingewikkelde aspect van uw werk: duurzaam houtinkoop.

10 december 2015

Lunchlezing: Duurzaam houtinkoop; van beleid naar praktijk! (Rotterdam)

Bent u als projectleider, beleidsmedewerker, bouwtechnisch medewerker, bestekschrijver, toezichthouder, bouwprocesmanager of inkoper betrokken bij projecten waarin hout wordt toegepast of hout of houten producten worden ingekocht? Dan heeft u nu de kans snel bijgepraat te worden over de praktische kant van het soms toch wel ingewikkelde aspect van uw werk: duurzaam houtinkoop.

25 november 2015

Middagsymposium 'Economische dragers Zuid-Hollandse landgoederen en buitenplaatsen'

Stichting Probos heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de economie van buitenplaatsen en landgoederen te verbeteren.

18 november 2015

Feestelijke eerste oogst wilgenplantage Zeumeren

Leisurelands, Probos, Provincie Gelderland, STIRR, Innovatienetwerk en Loon en Grondverzetbedrijf Volker organiseren op 18 november samen de eerste oogst van de wilgenplantage op recreatiegebied Zeumeren bij Barneveld.

02 juli 2015

Voorlichtingsbijeenkomsten 'Gebruik goed plantmateriaal'

De uitwendige kwaliteit en genetische herkomst van plantmateriaal is een belangrijk aandachtspunt bij de aanplant van een beplanting. Het is een belangrijke bepalende factor voor de slagingskans, maar bepaalt ook decennialang het functioneren van de beplanting.