bodembiologie

Basiskwaliteit voor natuur in bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Probos partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel (Publicaties > In de Pers)
Bosbodemontwikkeling en beheer op droge zandgronden (Publicaties > Artikelen)
Soil compaction and deformation in forest exploitation (Rapporten > Rapporten: 2018)
Literatuurstudie bodemverdichting bij bosexploitatie (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)