Skip to main content

Met de bossen gaat het goed

21 november 2023

December 2023: NRC handelsblad handelsblad: ''Met de bossen gaat het goed: ze zijn niiet meer zo aangeharkt.'

Het gaat goed met de Nederlandse bossen. Ze worden ouder en gevarieerder. Maar er blijven knelpunten, zoals droogte en stikstof. Een verhaal over wilde kamperfoelie, oeroude eiken, heksenboter en een bossenmakelaar. 

Nederland is een bosland. De Wodanseiken langs de Wolfhezer beek, het elzenbroekbos van de Oude Maasarm bij Meerlo, de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug, de stuwwalbossen rond Nijmegen, de bronnetjesbossen van Limburg en ga zo maar even door. En netto gaat het goed met die bossen. Er zijn meer positieve dan negatieve ontwikkelingen, aldus de allereerste Flora-balans, die half november verscheen. Sinds 1850 is ons oppervlak aan bos zo’n beetje verdriedubbeld. En hoewel daar in de afgelopen 30 jaar niet veel meer bij is gekomen, zijn die bossen ouder en gevarieerder geworden – en daarmee rijker aan soorten en weerbaarder tegen droogte, ziekten en plagen.

Door NRC-journalist Nienke Beintema