Skip to main content

Werkbijeenkomst ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ (2)

10 november 2015

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een grote rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages met snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els.

De transitie naar hernieuwbare energie heeft ook impact op de ruimtelijke inrichting van Nederland. het actuele maatschappelijk debat over de plaatsing van windmolens laat zien dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Ook energieplantages zullen impact hebben op het landschap. Om een goede ruimtelijke inpassing van energieplantages te stimuleren is Probos in samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten gestart met het project ‘energieplantages als ontwerpopgave’. Binnen dit project worden instrumentaria ontwikkeld zoals een locatiewijzer voor energieplantages. Daarnaast worden er vier masterclasses georganiseerd waarbij voor concrete cases (gebieden) ontwerpen worden gemaakt voor energieplantages in uiteenlopende settings en functiecombinaties. In de masterclasses worden ontwerpers en terreinbeheerders uitgedaagd om te komen tot inspirerende en functionele ontwerpen.

Voorafgaand aan de masterclasses wordt er op 16 februari 2016 in het Biesbosch Museum in Werkendam een werkbijeenkomst georganiseerd, waarbij de eerste resultaten van het project worden gepresenteerd. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst, én aan een van de daaropvolgende masterclasses die plaatsvinden in week 9 en 10. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen ontwerpprincipes gepresenteerd en aangescherpt worden, en worden tevens de masterclasses nader toegelicht. U kunt zich tijdens of na afloop van de bijeenkomst aanmelden voor een van de masterclasses.

Datum Dinsdag 16 februari 2016
Locatie Werkendam, Biesbosch Museum
   
Programma  
10.00 uur Inloop met koffie en thee
10.15 uur Welkomstwoord
Inleiding ‘De rol van hout in de energietranstitie en energieplantages nader bekeken’
10.40 uur Inleiding ‘Landschappelijke inpassing energieteelt: ruimtebeslag, locatiefactoren, aanzet algemene ontwerpprincipes’
11.00 uur Introductie thematische cases: De Nieuwe Hollandse Waterlinie, Recreatiegebied de Eendragtspolder, Groenstructuren in de gemeente Buren en Wegbermen in de gemeente Lelystad
11.45 uur Korte pauze
12.00 uur Voorlopige conclusies en toelichting op het vervolgtraject
12.30 uur Verkennende discussie over ontwerpprincipes aan de hand van de case Nieuwe Hollandse Waterlinie
13.00 uur Afsluiting en een broodjeslunch voor wie wil blijven napraten


Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er is ruimte voor maximaal 50 deelnemers. Voor deelnemers die met het openbaar vervoer komen, wordt er een bus ingezet die tussen station Dordrecht en het Biesbosch Museum rijdt. Deze bus vertrekt om 9:15 uur van Station Dordrecht en gaat om 13:45 uur retour van het museum naar het station.

U kunt zich voor de startbijeenkomst aanmelden bij Marlide Rooding, Stichting Probos (tel. 0317-466555, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Geef s.v.p. bij aanmelding aan of:

  • u van deze pendeldienst gebruik wilt maken;
  • u gebruik wilt maken van de broodjeslunch na afloop en wat uw eventuele dieetwensen zijn.

Na aanmelding ontvangt u een deelnamebevestiging en de adresgegevens van de locatie.

Het project ‘energieplantages als ontwerpopgave’ wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. E20160216 stimuleringsfonds