Skip to main content

Werkschuurbijeenkomst invasieve exoten (gebiedsgericht) aanpakken

21 augustus 2023

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert de werkgroep Invasieve Exoten van de VBNE in samenwerking met het Kennisnetwerk Invasieve Exoten en de werkgroep plaagsoorten van de Unie van waterschappen de werkschuurbijeenkomst: Invasieve exoten (gebiedsgericht) aanpakken.

Deze middag is van 12:30 tot 16:30 uur in het Multifunctioneelcentrum Het Bestegoed, Tabaksweg 20 in Elst (provincie Utrecht). Aan deze werkschuurbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Invasieve exoten zijn schadelijk voor de natuur en wil je het liefst zo snel mogelijk uit je natuurterrein of watergang verwijderen. En dat is nog niet zo makkelijk. Veel beheerders worstelen met exotenbestrijding. Ondanks intensieve inspanning komt de soort terug of vestigt zich in je gebied, omdat je buren niet mee bestrijden.

Gelukkig zijn er ook genoeg voorbeelden van een effectieve, vaak gezamenlijke, aanpak van exoten. Tijdens de werkschuurbijeenkomst vertellen we je over de gebiedsgerichte aanpak in Brabant, waarmee partijen samen de exoten onder de duim krijgen. We zoomen in op twee soorten – waterteunisbloemen en reuzenbalsemien – elk met hun eigen aanpak. We leren over bestrijding in de praktijk en ontdekken hoe we dit gebiedsgericht kunnen aanpakken. En dat allemaal met een blik op de mooie Elster Buitenwaarden.

Schrijf je snel in!  Aanmelden kan via de website van de VBNE


Meer boscursussen zijn te vinden op de speciale website www.boscursus.nl.