Skip to main content

Telen van kwaliteitshout

11 april 2013

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

Zonder beheer groeien ze immers dicht door spontane opslag van bomen en struiken. Deze spontane opslag is echter ook een potentiële biomassabron voor energieopwekking. Het is dan wel zaak om deze biomassa op een zo efficiënt mogelijke manier te oogsten. De Biobaler is in Canada ontwikkeld voor het verwijderen van spontane bosopslag en deze te verwerken tot ronde balen. De balen kunnen eenvoudig worden verzameld op het veld. Daarna kunnen ze, al dan niet gedroogd, met een gangbare shredder worden verwerkt tot biomassa voor bio-energiecentrales. Elke baal bevat het energie-equivalent van 1 MWhr. Tijdens de demonstratie van de Biobaler was ook een shredder aanwezig om te illustreren hoe een baal kan worden verwerkt tot houtige biomassa.

Presentaties

De rol van genen bij de teelt van kwaliteitshout Bert van Os (Staatsbosbeheer)
Zuiveren en dunnen George Borgman (Borgman Beheer Advies)
Opsnoeien of niet? Patrick Jansen (Stichting Probos)
De visie van de houtsector Wouter Bax (Parenco Hout)
Introductie excursie Rob Philipsen (bosbeheerder gemeente Epe)