Skip to main content

Demonstratie oogst van tak- en tophout

11 februari 2014

Tak- en tophout uit bos is in potentie een belangrijke bron voor houtige biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Rondom de oogst van tak- en tophout leven bij veel terreinbeheerders nog vragen over de kosten en opbrengsten, de logistiek die er bij komt kijken en de effecten die de oogst heeft op de bodem(vruchtbaarheid) en de biodiversiteit van het bos.

Op donderdag 27 februari 2014 vond in Vierhouten (Nunspeet) een demonstratie van tak- en tophoutoogst plaats. Ruim 100 deelnemers konden tijdens de demonstratie kennismaken met de praktische kanten van tak- en tophoutoogst. Daarbij werd onder meer stilgestaan bij de logistiek en de biomassakwaliteit. Daarnaast werden presentaties gegeven over recente onderzoeken naar de economische en ecologische randvoorwaarden van tak- en tophoutoogst uit bos. Het onderstaande programma bevat links naar de verschillende presentaties.

27 februari 2014, 9.30 - 12.30 uur

Programma

9.30 uur Ontvangst met koffie/thee
9.45 uur Welkomstwoord door Jan Oldenburger, Stichting Probos
9.50 uur Inleiding 'Kostenefficiënte en verantwoorde oogst van tak- en tophout' door Martijn Boosten, Stichting Probos
10.20 uur Inleiding 'Aanzet voor een adviessysteem voor biomassaoogst uit het bos met het oog op een evenwichtige nutriëntenbalans' door Anjo de Jong, Alterra
10.50 uur 'Biomassa uit bos en natuur: de rol van de VBNE en NBLH-sector' door Annika van Dijk, Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
11.00 uur Doel van de biomassaoogst en toelichting op het gebied door Mark Karsemeijer, Gemeente Nunspeet
11.15 uur Oogstdemonstratie tak- en tophout door Van Den Nagel Bio-Energie
Toelichting in het veld op de oogst, logistiek en biomassakwaliteit door Martijn Boertjes, Van den Nagel Bio Energie
12.30 uur Einde
Meer informatie


Deze demo werd mede mogelijk gemaakt door:

logo