Skip to main content

Demonstratie oogst en verwerking biomassa

27 mei 2014

De vraag naar houtige biomassa stijgt. Momenteel wordt veel biomassa ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie. De verwachting is dat op termijn houtige biomassa steeds meer zal worden toegepast als grondstof voor biobased producten. De stijgende biomassavraag zal voor een deel moeten worden ingevuld met oogst uit het Nederlandse bos, landschap en de bebouwde omgeving. De grote uitdaging hierbij is om de biomassa op een kostenefficiënte wijze te mobiliseren, waarbij de impact op de omgeving (bos, landschap) zo laag mogelijk blijft.

Op donderdag 3 juli 2014 vond in Rosmalen een demonstratie plaats van oogst en verwerking van biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving. Na een aantal inleidingen over het onderwerp, werden op het demonstratieterrein enkele machines en technieken voor biomassaoogst en -verwerking getoond. Hierbij werd onder andere de werking van de Caesar 'Multitool Kraan' met de Westtech C350 Woodcracker gedemonstreerd. Verder werden de Dutch Dragon EC6545 versnipperaar en de Press collector getoond. Tot slot werd de werking van de Pyroflash installatie van Nettenergy gedemonstreerd. Deze recent ontwikkelde mobiele installatie vervaardigt olie, azijn, biochar en houtgas uit houtsnippers. Aan de bijeenkomst namen 120 personen deel.

Presentaties

- Welkomstwoord en programma
- Inleiding Jan Iepsma (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
'Stimuleren oogst & verwerken biomassa'
- Inleiding Martijn Boosten (Probos)
'Hoeveel biomassa komt er (in potentie) uit bos, landschap en bebouwde omgeving?'
- Inleiding Pieter Koeman (Wellinkcaesar Timber Technology)
'Mechanisatie van biomassaoogst in bos en landschap'
- Inleiding Rob Vasbinder (Nettenergy)
'Bioraffinage: De productie van biochar, olie, houtazijn en houtgas uit houtchips'
- Inleiding Lambert van der Veeken (Van Lokven B.V.)
'De praktijk van verantwoorde biomassaoogst uit landschap'
- Bezoek demoterrein met demonstraties van oogst, afvoer en verwerking biomassa met Caesar kraan, Press collector, Dutch dragon chipper en de mobiele Pyroflash installatie.

Meer informatie

in de pers:

E20140703 logos