Skip to main content

Oogstdemonstratie wilgen-energieplantage

11 april 2013

Stichting Probos heeft samen met Het Flevo-landschap een oogstdemonstratie op de wilgen-energieplantage in Flevohout bij Lelystad georganiseerd.

Tijdens de oogstdemonstratie werd een voor Nederland nieuwe, kleinschalige oogstmachine voor wilgen-energieplantages gedemonstreerd: de Energy Harvester van Nyvraa Bioenergy uit Denemarken. Daarnaast werden er presentaties gehouden over de opgedane kennis over wilgen-energieteelt in Nederland en de kansen voor de toekomst.
Het evenement werd bezocht door circa 70 deelnemers.

Presentaties

Kansen voor de wilgen-energieplantages in Nederland Martijn Boosten, Probos
Production of willow (salix) Henrik Bach, Ny Vraa Bioenergy

Informatie

E20120124 01E20120124 02E20120124 03E20120124 04E20120124 05E20120124 06

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Probos i.s.m. Het Flevo-landschap en Nyvraa Bioenergy, en wordt gefinancierd door Agentschap NL en Shell. E20120124 logos

Achtergrond

De vraag naar houtige biomassa voor de opwekking van duurzame energie neemt sterk toe. Niet alleen overheden (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) zien in duurzame energie uit (houtige) biomassa een belangrijk middel om hun klimaatdoelstellingen te halen. Ook in de praktijk wordt houtige biomassa steeds meer ingezet als schone brandstof. De laatste jaren zijn er bijvoorbeeld op lokale en regionale schaal honderden houtgestookte verwarmingsinstallaties geplaatst bij particulieren, landbouwers, glastuinbouwers, zwembaden, woonwijken, kantoorpanden, appartementencomplexen en bedrijfshallen. Dit aantal groeit nog steeds. Verder wordt er veel biomassa bijgestookt in bestaande energiecentrales.

 Om te voorkomen dat er onnodig veel biomassa (van ver) moet worden geïmporteerd, ligt het voor de hand om ook houtige biomassa uit het Nederlandse bos en landschap te halen en waar mogelijk houtige biomassa te telen in bijvoorbeeld wilgen-energieplantages. Wilgen-energieplantages zijn qua vormgeving en biodiversiteit vergelijkbaar met de traditionele wilgengrienden die we kennen uit het rivierengebied en passen daarom goed in het Nederlandse cultuurlandschap. Het voordeel van moderne wilgen-energieplantages is dat ze gemakkelijk aan te leggen en te oogsten zijn, een hoge biomassaproductie hebben en bovendien multifunctioneel zijn.
Stichting Probos doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar wilgen-energieplantages, onder andere in de plantages die in 1999-2000 zijn aangelegd in het Flevo-energiehoutproject. De oogstdemonstratie vindt plaats op één van deze plantages, die tegenwoordig wordt beheerd door Het Flevo-landschap.

Oogstdemonstratie Vlaanderen

De Energy Harvester van Nyvraa zal in dezelfde week, op 25 januari 2012, ook een oogstdemonstratie geven in Vlaanderen. Meer informatie over deze bijeenkomst georganiseerd door Inagro en Universiteit Antwerpen is te vinden op www.enerpedia.be.

Uitnodiging oogstdemonstratie Vlaanderen 25-01-2012 downloaden