Skip to main content

Studiedag bosbodemontwikkeling en beheer op droge zandgronden

20 juni 2019

Handelingsperspectieven voor beheer, beleid en onderzoek

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseerde Staatsbosbeheer samen met Probos, Stichting Bargerveen, Wageningen University & Research en Bosgroep Zuid Nederland een studiedag “Bosbodemontwikkeling en bosbeheer op droge zandgronden”. 

De bodem is de basis van het bos. Om duurzaam in de belangrijkste bosfuncties, van natuur en recreatie tot hout en CO2, te kunnen voorzien is zorgvuldig omgaan met de bosbodem belangrijk. Zeker in het licht van klimaatverandering en verzuring.

Tijdens de studiedag is in beeld gebracht wat de wetenschappelijke stand van zaken over de verschillende aspecten van de bodem is;

  • hoe verloopt de bodemontwikkeling mede in het licht van klimaatverandering en verzuring en wat voor bosontwikkeling verwachten we daarbij?
  • wat zijn de effecten van beheermaatregelen zoals kap en terreinvoorbereiding op de bosbodemontwikkeling?
  • en welke maatregelen - van rijkstrooiselsoorten tot steenmeel – zijn met de huidige kennis wel of (nog) niet handig om te nemen?

Aan de hand hiervan zijn handelingsperspectieven voor bosbeheer, beleid, en onderzoek in kaart gebracht.

Met behulp van de gepresenteerde kennis zijn beleidsaanbevelingen voor bosbodemontwikkeling opgesteld, die als input voor de Bossenstrategie zijn aangeboden.

 

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0317- 466 557 

De presentaties zijn hieronder in het programma terug te vinden:

09.45

Opening Door dagvoorzitter Arno Willems, Opperhoutvester Kroondomein Het Loo

Introductie

09.55

Introductie op de bodem  Henk Siepel, Radboud Universiteit Nijmegen

Bodemprocessen

10.20

Bodemverzuring en N-depositie  Roland Bobbink, Onderzoekscentrum B-WARE

Over het proces van verzuring dat van oudsher in de bodem plaatsvindt en de rol die de huidige –en vroegere – stikstofdepositie nu in het verzuringsproces speelt of heeft gespeeld.

10.50

Pauze

11.00

Bodemfauna  Gert-Jan van Duinen, Stichting Bargerveen

Over bodemfauna en hun rol in het systeem.

11.30

BodemschimmelsJaap Bloem, Wageningen Environmental Research

Over bodemschimmels en hun rol in het systeem.

12.00

Lunch

Handelingsperspectieven

12.55

Mate van oogst  Anjo de Jong, Wageningen Environmental Research

Hoe beïnvloed je de nutriëntenafvoer en het herstelvermogen van de bodem met de mate van oogst? Wat is het herstelvermogen van de bodem?

13.20

Boomsoortenkeuze  Ellen Desie, Katholieke Universiteit Leuven

Hoe heeft het actief inbrengen van rijkstrooiselsoorten effect op de nutriëntenpomp in de bodem? Wat kun je bereiken met het inbrengen van verschillende soorten (onder welke omstandigheden en bij welke schaal)?

13.45

Toedienen van nutriënten  Maaike Weijters, Onderzoekscentrum B-Ware 

Wat zijn de effecten van het toedienen van nutriënten (steenmeel) op de bodemontwikkeling?

14.10

Kap- en verjongingsmaatregelen Jan den Ouden, Wageningen Environmental Research

Wat zijn de effecten van de schaal van oogst en verschillende kap- en verjongingsmaatregelen op de bodem?

14.35

Pauze

14.50

Reflectie handelingsperspectieven  Olv. dagvoorzitter

Waar gaan de bossen op droge zandgronden heen bij verschillende, op de bodem gerichte, beheerstrategieën. En wat betekenen de verschillende keuzes voor de verzuringsprocessen in de bodem, de nutriëntenverhoudingen in de bodem en de bodemfauna en –schimmelpopulaties?

Conclusie

15.20

Afsluiting  Olv. dagvoorzitter

Resumé van de ideeën van de dag en, samen met afgezanten vanuit beleid, beheer en onderzoek, formulering van antwoorden op de vraag “En nu?”.

16.00

Borrel

 

 

 

190624 Studiedag bosbodemontwikkeling logos website