Skip to main content

Voorlichtingsbijeenkomst ‘De inzet van vrijwilligers bij historisch onderzoek in bos en natuur‘

10 november 2015

In het bos- en natuurbeheer is er een toenemende aandacht voor cultuurhistorie. Van veel bos- en natuurterreinen is echter de geschiedenis nog niet bekend of ontbreekt het aan een overzicht van het erfgoed dat in deze terreinen voorkomt. Stichting Probos is daarom in juni 2014 gestart met het voorbeeldproject ‘de Puzzel van het verborgen verleden van het Engelanderholt’ In dit project is met hulp van vrijwilligers de geschiedenis in beeld gebracht van het bosgebied Engelanderholt ten zuiden van Apeldoorn. Dit project had tot doel om niet alleen cultuurhistorische informatie te verzamelen voor de beheerders, maar om tevens ervaring op te doen met de inzet van vrijwilligers bij het in kaart brengen van cultuurhistorie in bos- en natuurgebieden.

Vanaf de herfst van 2014 tot eind 2015 heeft een groep van 30 enthousiaste vrijwilligers het verborgen verleden van het Engelanderholt ontrafeld. Dit gebied omvat eigendommen van Staatsbosbeheer (Spelderholt en het Leesten), Geldersch Landschap & Kasteelen (Bruggelen) en de Veluwse Bosgroepen. Via veldinventarisaties, archiefonderzoek en literatuurstudie zijn uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van dit gebied in kaart gebracht. Daarnaast heeft het project veel inzicht opgeleverd in zaken zoals: Wat is een effectieve manier om vrijwilligers te werven en hoe kun je ze blijvend motiveren? Hoeveel tijd en energie kost de begeleiding en welke faciliteiten bied je? Hoe houd je zicht op de voortgang en kom je met een groep vrijwilligers tot een eindproduct dat toepasbaar is in het beheer? De ervaringen uit het project zijn gebundeld in een rapport dat binnenkort verschijnt.

Bent u terreinbeheerder, adviseur of cultuurhistorisch onderzoeker en wilt u meer weten over de inzet van vrijwilligers bij historisch onderzoek in bos en natuur, dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst die op donderdagochtend 14 april 2016 wordt gehouden in Beekbergen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de ervaringen uit het project ‘de puzzel van het verborgen verleden van het Engelanderholt’.

Datum Donderdag 14 april 2016
Locatie Beekbergen
   
Programma  
9.00 uur Ontvangst met koffie/thee
9.30 uur Presentatie ‘De inzet van vrijwilligers bij historisch onderzoek in bos en natuur en leerpunten uit de pilot’
Martijn Boosten, Stichting Probos
10.10 uur Presentatie ‘Ervaringen als vrijwilliger’ Chris Nieuwenhuize, vrijwilliger ‘puzzel van het verborgen verleden’
10.30 uur Presentatie ‘Wat levert de inzet van vrijwilligers bij het in kaart brengen van erfgoed de terreinbeheerder op’ Ciska van der Genugten, Geldersch Landschap en Kasteelen
10.50 uur Excursie naar het Engelanderholt o.l.v. vrijwilligers
12.30 uur Einde

E20160414 kaartDeVeluwe
Het Engelanderholt (Engelerholt) in de 17e eeuw op een uitsnede van de kaart ‘Geldria Ducatus et Zutfania Comitatus

Het project ‘De puzzel van het verborgen verleden van het Engelanderholt’ wordt mede mogelijk gemaakt door:

E20160414 Engelanderholt logo