Skip to main content

Symposium De Populier

13 februari 2019

Een waardevolle soort voor houtproductie, natuur, klimaatadaptatie, landschap en stedelijk groen.

Op 17 april 2019 organiseerde Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos in Lelystad een symposium over de populier. De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen. In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging.

E20190417 logos

Tijdens het symposium zijn al deze aspecten aan bod gekomen en werd ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Terreinbeheerders, gemeentelijke groenbeheerders, ontwerpers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden waren van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium.

De presentaties zijn hieronder terug te vinden:

Inleiding door de dagvoorzitter: populier in het licht van actuele beheeruitdagingen en klimaatverandering
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)

Populus, een zeer divers geslacht van soorten, hybriden en klonen
Paul Copini (Wageningen Environmental Research & Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)

Ziekten en plagen van de populier en kansen voor populieren in de stad
Jitze Kopinga (Stichting Populier)

De markt voor populierenhout
Martijn Boosten (Stichting Probos)

Kansen en beperkingen van populierenhout - het houtanatomisch perspectief
Ute Sass-Klaassen (Wageningen Universiteit)

De ecologie van de populier en zijn bijdrage aan de biodiversiteit
Luc De Keersmaeker (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

 

In de pers: Populier weer populair, Houtwereld, 9|2019

Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

E20190417 logo bijdrage