Skip to main content

Veldbijeenkomst ‘Omgaan met erfgoedwaarden in het bosbeheer’

06 mei 2019

Bossen herbergen een breed scala aan erfgoedwaarden. Bossen zijn rijk aan cultuurhistorische en archeologische sporen die door eeuwenlang menselijk gebruik van het landschap zijn achtergebleven. Denk bijvoorbeeld aan hakhoutrelicten, wildwallen, grenspalen, leemkuilen, lanen, sprengen, rabatten, karrensporen, landweren, grafheuvels en raatakkers. Bossen herbergen ook patronen die samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals verkavelingspatronen, historische wegennetten, bewoningsplekken, ontwateringstelsels en historische tuin- en parkontwerpen. Voor het bosbeheer biedt dit uitdagingen, maar ook kansen!

Tijdens de veldbijeenkomst op 25 juni 2019 in Garderen is de handleiding ‘Omgaan met erfgoedwaarden in het bosbeheer’ gepresenteerd die door Probos in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is opgesteld. In de handleiding wordt ingegaan op vragen als: Hoe ga je als beheerder zorgvuldig om met de erfgoedwaarden van bosgebieden? Welke meerwaarde biedt erfgoed mij in het beheer? Hoe breng ik de erfgoedwaarden van mijn gebied in kaart te brengen en waardeer ik het aanwezige erfgoed? Hoe ga ik praktisch om met relicten in het beheer in het licht van andere bosfuncties zoals houtproductie, biodiversiteit en recreatie?

De presentaties zijn hieronder in het programma terug te vinden.

   
Programma  
12.30 uur Ontvangst met koffie/thee
13.00 uur Welkomstwoord en korte introductie ‘Belang van erfgoed in het bosbeheer’
Peter Schut, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
13.15 uur Inleiding ‘Erfgoed in het dagelijks beheer van Staatsbosbeheer op de Veluwe’
Lennard Jasper, Staatsbosbeheer
13.30 uur Toelichting op de handleiding ‘Omgaan met erfgoedwaarden in het bosbeheer’
Martijn Boosten, Stichting Probos
14.00 uur Discussie/vragen
14.15 uur Excursie ‘Erfgoedwaarden op Landgoed Klein Boeschoten’
o.l.v. Peter Schut, Martijn Boosten en familie Van der Waals
16.30 uur Einde excursie
Afsluitende borrel