Skip to main content

lancering protocol duizendknoop

28 oktober 2019

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen. Dit protocol is woensdag 27 november 2019 gelanceerd en is online als module vrij toegankelijk via www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Programma  
15.00 uur Inloop
15.30 uur Welkomstwoord Carine de Rouw - Gemeente ’s-Hertogenbosch
15.35 uur Totstandkoming van het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknoop Jelle Faber – Aequator Groen & Ruimte
15.45 uur Overhandiging van het protocol aan wethouder Gemeente ’s-Hertogenbosch
16.00 uur Belang van het protocol en inbedding bij organisaties Jaike Bijleveld – Gemeente Amsterdam; Olga van de Veer – Provincie Gelderland
16.10 uur Stand van zaken en kennisvragen Joyce Penninkhof – Stichting Probos
16.20 uur Pilot validatie DNA analyse duizendknoop op grond Luuk de Vetten – Geofoxx milieu expertise
16.30 uur Afsluitende borrel


De presentaties zijn als één geheel te downloaden via deze link.