Skip to main content

Voorlichtingsbijeenkomst bouwen met hout en milieu

10 november 2015

Vanwege de grote aandacht voor milieu en klimaat zijn er vele initiatieven die hierop inspelen met als doel om de bouwwereld te verduurzamen. Hierbij gaat het over de vermindering van de milieubelasting, circulariteit, CO2-budgetten, klimaatverandering, de plasticsoep, vervuiling, uitputting van grondstoffen en over vele andere zaken. De situatie is niet echt overzichtelijk en voor de houtwereld blijkt hierbij milieuvriendelijkheid niet meer een vanzelfsprekendheid.

SHR organiseert op 24 november 2021 een voorlichtingsbijeenkomst over hout en milieu. Het doel van de bijeenkomst is om helderheid te geven over het begrip milieubelasting in zijn algemeenheid en toegespitst op de bouw.

Verder zal uitgelegd worden hoe milieuberekeningen worden gemaakt, hoe de samenhang is met de bouwregelgeving en waar de kracht en de zwaktes van de berekening zitten. De milieu-impact van het bouwmateriaal hout wordt uitgelegd. Hierbij wordt ingegaan op de productie van hout in relatie tot behoud van bossen en de productiecapaciteit. Tenslotte worden de kansen om meer te bouwen met hout besproken en er wordt ingegaan op hoe een groter aandeel van hout in de gebouwde omgeving kan worden gekwantificeerd ook in termen van CO2-opslag.

Meetbaarheid en kwantificering van milieuvriendelijk bouwen wordt steeds belangrijker in beleid en aanbestedingen. Het meetsysteem is continue in ontwikkeling en voor de bijsturing ervan is het belangrijk dat vanuit de houtwereld gezamenlijke standpunten worden uitgedragen. Daarom zal aan het einde van de bijeenkomst een lijst met punten worden gepresenteerd over milieubegrippen, houtdata en uitgangspunten voor duurzaam houtgebruik. Deze lijst kan eenieder gebruiken in toekomstige discussies.

De bijeenkomst is live maar kan ook digitaal worden gevolgd en wordt georganiseerd door SHR (René Klaassen, Alexander Kloppenburg) met bijdragen van Agrodome (Fred van der Burgh), Wageningen Universiteit en Research (Pieter Zuidema, Gert-Jan Nabuurs), Stichting Probos (Mark van Benthem), Team-V (Do Janne Vermeulen) en de Technische Universiteit Delft (Pablo van der Lugt).

Opgave kan door een e-mail te sturen onder vermelding van uw naam, organisatie en of u de bijeenkomst live of digitaal wilt bijwonen. In volgorde van inschrijving worden de live plaatsen verdeeld. Een uitnodiging voor zowel de live als de online deelname wordt vooraf per mail verstuurd.