Skip to main content

Excursies Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten

24 september 2020

Stichting Probos verzorgde op 27 september en 7 oktober samen met Staatsbosbeheer, het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en de Bosgroep Midden Nederland de excursie 'Klimaatslimme boomsoorten & herkomsten'. In recente jaren hebben klimaatslimme boomsoorten en herkomsten veel aandacht gekregen. Echter, niet alle soorten en herkomsten zijn geschikt of gewenst voor elke locatie.  Tijdens de excursies kwam aan bod  welke afwegingen komen kijken bij het maken van een keuze om nieuwe soorten of herkomsten te introduceren. Er was veel ruimte voor het delen van ervaringen en discussie met collega's en experts. De belangstelling voor deze excursies was zo groot dat beide excursie in korte tijd overboekt waren. 

Programma

Het programma startte met twee korte presentaties door het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) en Staatsbosbeheer/Stichting Probos. Hierbij werd ingegaan op minder bekende en voor Nederland nieuwe boomsoorten. Verder werd ingegaan op inheemse en ingeburgerde soorten, waaronder beuk, in relatie tot droogte en andere effecten van klimaatverandering.

In het tweede deel van de middag hebben we in kleine groepen twee herkomstenproeven op de Dorschkamp bezochtn: de herkomstenproef beuk en de nieuwe proefaanplant met de minder bekende boomsoorten atlasceder, elsbes en tamme kastanje. Natuurlijk was hier volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaring over welke afwegingen een bosbeheerder maakt bij de keuze voor het wel of niet introduceren van nieuwe (inheemse) soorten of herkomsten. De dag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling en gezamenlijk drankje in het bos na afloop.

Doelgroep De excursiemiddag was vooral bedoeld voor bosbeheerder die betrokken zijn bij toekomstbestendig bosbeheer.
Datum   Er zijn twee excursiemiddagen waaruit gekozen kan worden: één middag op dinsdag 27 september en één middag op vrijdag 7 oktober 2022.7 
Locatie De middag begint in Gaia op de campus van de Wageningen University & Research (WUR). Het tweede deel van de middag vindt plaats op de Dorschkamp bij Wageningen. Gaia (gebouw 101), WUR campus, Droevendaalsesteeg 3 te Wageningen
Het programma duurt van 13:00 tot 16:30.
Kosten Deelname aan de excursie is kosteloos.
Aanmelden Op dit moment is nog niet bekend of de excursies opnieuw gepland zullen worden.

 

Om voor iedereen zoveel als mogelijk uit deze dag te halen is de groepsgrootte bepaald op maximaal 40 deelnemers per excursie.