Skip to main content

Laat je inspireren door de ontwerpen van zes aantrekkelijke voedselboslandschappen

28 november 2022

Zes (voedsel)bosontwerpen gebaseerd op zes heel verschillende beginsituaties (weiland, akker, bos, boomgaard), dat is resultaat 1 van dit project. Resultaat 2: een online tool waarmee ook jij een eerste aanzet kunt doen tot je eigen voedselbos. Kom naar ons slotevent en laat je inspireren!

Voedselrijke, biodiverse en gevarieerde bossen zijn volgens Stichting Voedselbosbouw Nederland en Stichting Probos hét antwoord op heel veel problemen op deze planeet. Voor veerkrachtige bossen is variatie in soorten belangrijk. Maar bomen en struiken spelen óók in de landbouw een steeds grotere rol.  De vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar? 

Als antwoord hebben Stichting Voedselbosbouw Nederland en Stichting Probos zes herkenbare terreinen gevonden. Denk aan een klassiek melkveebedrijf, een bosbouwlandgoed, een generatie-wisselende boer, een eigenaar van heel natte grond, een bos met grote recreatiedruk en een fruitteler. Allemaal herkenbare situaties en landschappen in Gelderland. Samen met de landeigenaren hebben we een alternatief landschap ontworpen. Daarbij werd telkens één hectare heel ver ‘doorontworpen’. Met de hulp van Communicatiebureau de Lynx hebben wij de eigenaren meegenomen op reis naar een nieuw landschap: biodiverser, klimaatrobuuster, wateropslaand, bodemopbouwend en economisch productief als dat wenselijk was. Met hout of met voedselproductie. Voedsel uit het Bos heeft deze verhalen vervolgens vertaald naar een online tool zodat ook jij zelf met de planten en getallen aan het werk kunt.  Kies je uitgangssituatie, bodemsoort, waterpeil en een van de door ons ontwikkelde recepten als basis. Daarmee ga jij begroten en zo maak je jouw plan.

Informatie

Programma

Uitgebreide informatie over het programma vind je op de site van het voedselbos

Wouter van Eck van Stichting Voedselbosbouw en Joyce Penninkhof van Stichting Probos geven een korte introductie over waarom voedselrijke en biodiverse landschappen zo belangrijk zijn en hoe ze in algemene zin aan de slag zijn gegaan. Daarna verzorgen Joyce Penninkhof en de eigenaren twee boslandschappen een presentatie. Wouter van Eck  verzorgt samen met de eigenaren van vier voedselboslandschappen een presentatie. Tot slot vertelt Marieke Karssen van Voedsel uit het Bos alles over de online tool. Aansluitend is er zeker nog ruimte voor discussie en vragen.

Datum Dinsdag 22 november van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Inloop vanaf 14.30 uur. Vanaf 17.00 uur is er gelegenheid voor een borrel.
Locatie Bevrijdingskerk
Ritzema Bosweg 18, 6703 AX Wageningen
Toegang Gratis (inclusief koffie en thee). Voor andere drankjes in de pauze en bij de borrel na afloop vragen we een bijdrage.
Aanmelden Aanmelden kan via deze link. Je kunt de bijeenkomst ook online bijwonen: geef dit vooraf aan via het aanmeldformulier, dan krijg je een link toegestuurd.

 
Er is plek voor 150 mensen.