Skip to main content

Symposium Praktijkboek Bosbeheer

13 februari 2023

Afgelopen jaar is de herziene versie van het Praktijkboek Bosbeheer verschenen. Ter gelegenheid hiervan organiseerde de redactie van het boek op 20 april 2023 een symposium in het Mastbos in Breda (NL). Tijdens het symposium werden enkele nieuwe thema’s uit het Praktijkboek toegelicht door Nederlandse en Vlaamse experts

Het Praktijkboek Bosbeheer wordt gebruikt als lesmateriaal op de MBO- en HBO- opleidingen bos- en natuurbeheer in Nederland en Vlaanderen, maar is daarnaast ook een uitgebreide informatiebron voor bosbeheerders. De eerste editie van het praktijkboek uit 2018 was uitverkocht. Dit was de aanleiding voor het uitbrengen van een nieuwe en geactualiseerde editie. In de nieuwe editie zijn de hoofdstukken geactualiseerd op basis van de nieuwste kennis en inzichten, zoals bijvoorbeeld de toepassing van digitale hulpmiddelen bij bosinventarisatie en het gebruik van steenmeel in bos. Ook zijn er twee nieuwe hoofdstukken, 'Omgaan met klimaatverandering' en 'Boomveiligheidscontrole', aan het boek toegevoegd. Het hoofdstuk 'Boomsoorten' is uitgebreid met zes nieuwe soorten, waaronder boomhazelaar en taxus.

Bekijk hier de presentaties van de diverse sprekers:

* Robrecht Van Der Bauwhede & Ellen Desie: Bosbeheer en groeiplaats(verandering)

* Etienne Thomassen: Klimaatslim bosbeheer in de praktijk

* Patrick Jansen: Boomveiligheid

Theo Meeuwissen: column

* Wim Buyse: Behoud van bosmicroklimaat bij beheeringrepen (geluidsfragment)


Ga voor een volledige beschrijvinjg van het programma naar: evenementen Probos.

Bestel hier de herziene versie van het Praktijkboek Bosbeheer.