Skip to main content

Rijkswaterstaat & Probos verzorgen sessie op PIANOo-congres

11 april 2013

Evert Schut, senior adviseur grond en bouwstoffen bij Rijkswaterstaat, en Mark van Benthem van Probos verzorgen de sessie ´Inkoop duurzaam geproduceerd hout: wat en hoe´ op het jaarlijkse PIANOo-congres.

Het congres vindt op 26 mei 2011 plaats in Amersfoort en heeft als motto ´Laat de markt voor je werken´. Bent u werkzaam bij een aanbestedingsplichtige organisatie, dan bent u van harte welkom!

Tijdens het plenaire gedeelte vertelt Jan van Putten, manager business development Thales, hoe hij de markt voor zijn bedrijf laat werken. Tevens vertelt Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn, hoe de overheid met de markt omgaat of moet omgaan. Laat u verrassen door hun verfrissende ideeën! Vervolgens kunt u kiezen uit verschillende sessie´s.

De sessie over het duurzaam inkopen van hout kent twee delen.
Het eerste deel informeert de deelnemers over de inkoopcriteria van de overheid voor duurzaam geproduceerd hout; hoe deze beleidsmatig verankerd kunnen worden in de organisatie en ze vervolgens naar de praktijk gebracht kunnen worden (incl. controlemogelijkheden en tips voor de praktijk). Het tweede gaat over hoe men binnen een grote organisatie, waar (duurzaam) hout niet direct hoog op de agenda staat, voor elkaar krijgt dat de opdrachtnemers ook echt duurzaam geproduceerd hout gebruiken. Een slimme contractseis alleen is niet voldoende. Ook bij de realisatie zal gecontroleerd moeten worden. U neemt na afloop het volgende mee naar huis:

  1. Inzicht in de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout van de Nederlandse overheid en hoe deze in de praktijk te brengen.
  2. Hoe regel ik binnen een groot project dat de opdrachtnemer het gebruik van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout borgt (zelfs al is hierover niets duidelijks in het contract opgenomen).

Daarnaast zijn er tijdens het congres diverse masterclasses. U kunt zich met verschillende hoogleraren verdiepen in specifieke onderwerpen op het terrein van overheidsinkoop en aanbestedingen. Ook zijn er weer Kamerleden van de partij. Tijdens het politiek café kunt u vragen stellen aan de Kamerleden en met hen van gedachten wisselen over zaken die u bezighouden in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over het congres vindt u hier.