Skip to main content

Praktijkexcursie: Cultuurhistorie in het bosbeheer. (Ketelwald)

11 april 2013

Thema: Cultuurhistorie: keuzes in het beheer
Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. De laatste jaren wordt ook de cultuurhistorische waarde van bossen steeds meer onderkend.

Vrijwel alle Nederlandse bossen zijn immers het resultaat van menselijk handelen en veel bossen herbergen tal van relicten van bosbeheer/bosgebruik of het landgebruik voordat het bos werd, zoals celtic fields, aarden wallen, loopgraven, lanen, historische wegen, grafheuvels, bezandingsgreppels, hakhoutrestanten en leemkuilen.

Om kennis en ervaring op te doen over het integreren van cultuurhistorie in het bosbeheer, werkt Probos al een aantal jaren aan voorbeeldprojecten in onder meer het Ketelwald en het Renkums beekdal. Hierbij wordt enerzijds kennis vergaard over het in beeld brengen van de historie van een gebied en de historische elementen in bosgebieden. Anderzijds wordt er ervaring opgedaan met het visualiseren en accentueren van de cultuurhistorie in bossen.

Probos wil deze kennis uit de voorbeeldprojecten graag breed verspreiden onder boseigenaren, bosbeheerders, adviesbureaus en andere geïnteresseerden. Daarom organiseert Probos in april 2011 twee praktijkexcursies in het Ketelwald (Groesbeek) en het Renkums beekdal (Renkum/Wageningen). Bij de excursie in het Ketelwald zal worden ingegaan op de methoden voor het in kaart brengen van de historie van een bosgebied en het inventariseren van historische elementen in een gebied. De excursie in het Renkums Beekdal zal ingaan op de plek die cultuurhistorie inneemt in het bosbeheer en het omgaan met cultuurhistorische elementen in het beheer en de inrichting van bosgebieden.

Programma

13.00 Ontvangst met koffie/thee
13.30 Inleiding over het voorbeeldproject en het excursiegebied
14.00 Inleiding 'Bronnen voor historisch bosonderzoek'
14.30 Excursie 'Inventariseren van historische boselementen in het veld'
17.00 Afsluitende borrel

Informatie

 

Het project in het Ketelwald wordt uitgevoerd door Stichting Probos i.s.m. Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en wordt gefinancierd door de provincie Gelderland, gemeente Groesbeek en Staatsbosbeheer.E20110906 logos