Skip to main content

Cultuurhistorie in het Renkums beekdal

11 april 2013

Onthulling inrijposten, ijskelder, wildwal en vijvers op landgoed Oranje Nassau's Oord
Op vrijdag 15 oktober 2010 om 14.00 vond in de kapel van het verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord op het gelijknamige landgoed de eerste bijeenkomst van het project ‘In de voetsporen van Koning Willem III’ plaats.

Deze bijeenkomst stond in het teken van het herstel van enkele bijzondere historische elementen op landgoed Oranje Nassau’s Oord. De middag werd geopend door Karin Lieber, bestuursvoorzitter van Zinzia Zorggroep, die de aanwezigen welkom heette op O.N.O. Daarbij was ze zeer verheugd te mogen melden dat sinds enkele weken het landgoed weer volledig in eigendom van Zinzia is gekomen waar dit jarenlang niet zo is geweest. Vervolgens vertelde Probos-directeur Patrick Jansen kort over de totstandkoming en opzet van dit project en de serie voorbeeldprojecten aangaande cultuurhistorie die Probos verspreid over Nederland heeft opgezet, waar ook dit project onder valt. Deze voorbeeldprojecten zijn vooral bedoeld om bosbeheerders praktische voorbeelden te kunnen laten zien op het gebied van cultuurhistorisch beheer. De voorbeeldprojecten bestaan uit drie onderdelen, namelijk een uitgebreide gebiedsinventarisatie, het 'opknappen' van enkele aansprekende historische elementen en het communiceren van de resultaten naar omwonenden, bestuurders en bos- en natuurbeheerders.

De twee inrijposten die de ingang van de oorspronkelijke oprijlaan markeren, waarvan de ene het wapen van het huis van Oranje draagt en de ander het wapen van het huis Nassau, zijn markante herstelde elementen binnen dit project. Om die reden was historicus Bart van Aller, die onderzoek naar de inrijposten heeft gedaan, uitgenodigd om te vertellen over de historie ervan. Hij belichtte kort de historie van O.N.O. met de aankoop van landgoed Kortenburg door Koning Willem III en de aanpassingen die de Koning aan het landgoed liet uitvoeren. “Onderzoek in het Koninklijk Huis Archief heeft aan het licht gebracht dat de inrijposten op 20 januari 1882 zijn geplaatst en dat er een bedrag van 1440 gulden voor beschikbaar was begroot”, aldus Van Aller. Hierna volgden toespraken van wethouder Michiel Uitdehaag van de gemeente Wageningen en Karin Lieber, bestuursvoorzitter van Oranje Nassau’s Oord. Michiel Uitdehaag sprak over het belang dat het gemeentebestuur van Wageningen hecht aan cultuurhistorie en dat daar nu en de komende jaren veel aandacht voor zal zijn. Karin Lieber sloot als laatste spreker af met te benadrukken dat de historie van het landgoed de warme aandacht heeft van Zinzia Zorggroep.

Aangezien deze middag was georganiseerd in het kader van de herstelde elementen volgde op de toespraken een wandeling via het vijverensemble achter de werkschuur, de boswal en de ijskelder naar de gerestaureerde inrijposten aan het begin van de Grote Laan. Bij ieder element werd een toelichting gegeven door Patrick Jansen en was er gelegenheid voor het stellen van vragen. De inrijposten werden tenslotte onthuld door Michiel Uitdehaag en Karin Lieber.

Inrijposten landgoed Oranje Nassau's Oord

Koning Willem III kocht in 1881 het landgoed Grunsfoort voor zijn vrouw Emma en doopte het om tot Oranje Nassau's Oord. Voordat de koninklijke familie het huis betrok is er veel aan het landgoed veranderd. Zo werd het huis dusdanig verbouwd dat het met recht de titel paleis kon dragen, werden het park en de tuinen opnieuw aangelegd. De linker inrijpost is voorzien van het wapen van Willem van Oranje en de rechter met die van het stamwapen Nassau. Een ansicht uit 1915 laat zien dat de inrijposten toen nog fier boven de grond stonden op een zichtbaar vierkant bakstenen fundament waarbij ze ook nog een hagelwitte uitstraling hadden. In de Tweede Wereldoorlog is vooral het linker exemplaar zwaar beschadigd.

Informatie

 

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Probos en wordt gefinancierd door: E20101015 logos