Skip to main content

Workshop "Marktkansen creëren met MVO"

11 april 2013

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is “hot”. Het is niet alleen een trend, MVO wordt ook steeds meer de norm.

Denk bijvoorbeeld aan het overheidsbeleid om vanaf 2010 100% duurzaam in te kopen en het VVNH beleid om in 2009 o.a. te zorgen dat 75% van het hout dat leden importeren en verhandelen aantoonbaar duurzaam geproduceerd is. Maar MVO is niet alleen het inkopen en produceren van gecertificeerde producten. Het gaat veel verder. Bij MVO wordt gestreefd naar een balans tussen de 3 P’s van People, Planet en Profit.

 Zie voor meer informatie: Kennisnetwerk