Skip to main content

Symposium; Bodemschatten en Natuurontwikkeling

11 april 2013

Het Verdrag van Malta in de praktijk

Op dinsdag 23 september 2008 heeft het symposium Bodemschatten en Natuurontwikkeling plaatsgevonden. Kasteel Hernen vormde de schitterende locatie voor dit symposium dat met 70 aanmeldingen helemaal vol zat.

Het eerste deel van het symposium bestond uit verschillende inspirerende presentaties door:

 

In het tweede deel van het symposium gingen de deelnemers zelf aan de slag met de verkregen kennis. Door middel van een veldworkshop werd geprobeerd een oplossing te vinden voor het herstellen van een oude Maas-arm en het beleefbaar maken van oude veldovens. Hierbij fungeerde het project ‘Stappen in de toekomst’ van het Geldersch Landschap als voorbeeld. Jo Latijnhouwers, projectleider van ‘Stappen in de Toekomst’, ging als afsluiting in op de praktische oplossingen die uitgevoerd zijn om met het verdrag van Malta om te gaan.  
Belangrijkste conclusies wanneer het gaat om de implementatie van het verdrag van Malta zijn;

  • Het is belangrijk vooraf stil te staan bij mogelijke implicaties van Malta. Ondanks het feit dat het verdrag van Malta complicaties met zich mee kan brengen is het later uitvoeren van het verdrag van Malta binnen een project vele malen ingewikkelder dan het verdrag van Malta vanaf het begin te implementeren
  • Probeer het verdrag van Malta (en cultuurhistorie in het algemeen) te zien als een inspiratiebron en een uitdaging om in een gebied het eigen karakter te behouden en tot nieuwe ontwikkelingen te komen.
  • Er moet meer aandacht komen voor de financiële implicaties die het verdrag van Malta met zich meebrengt. Met name de financiering voor de archeologische onderzoeken zijn voor de verschillende natuurbeherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren zeer lastig rond te krijgen. Dit, omdat de kosten voor dit onderzoek niet kunnen worden doorberekend zoals bijvoorbeeld met bouwwerkzaamheden vaak wel het geval is.

Meer info

uitnodiging

Verslag van het symposium in vaktijdschrift Vitruvius, jan 2009

i.s.m. projectbureau Belvedère en RACM