Skip to main content

Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg

11 april 2013

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor cultuurhistorie in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe bossen en de uitbreiding van bestaande bossen speelt cultuurhistorie echter nog een ondergeschikte rol.

Om de kennis over dit onderwerp te vergroten, organiseren Probos en Het Geldersch Landschap dit jaar diverse bijeenkomsten met het thema´Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg´. In het voorjaar van 2007 vonden er vier ontwerpateliers plaats. In het najaar van 2007 zijn er een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Tijdens de voorlichtingbijeenkomsten, werd op diverse landgoederen en bosgebieden gekeken hoe cultuurhistorie tot uitdrukking komt in landgoed- en bosontwerpen. Elke dag begon met een inspirerende inleiding over cultuurhistorie en het ontwerpen van nieuwe bossen. Aansluitend vonden er steeds twee excursies naar bosgebieden of landgoederen plaats. De bijeenkomsten werden bezocht door landschapsarchitecten, bosbeheerders, bebossers, cultuurhistorici, adviseurs en beleidsmakers etc.

Het programma en de presentaties van de bijeenkomsten zijn hieronder te downloaden.

9 november 2007 Landgoed Oud-Groevenbeek & Landgoed Roodselaar (programma)
14 november 2007 Landgoed Waardenburg en Neerijnen & Het Lingebos (programma)
21 november 2007 Het Museumbos & Landgoed De Kemphaan (programma)
  • Inleiding Marinus Kooiman (Beek & Kooiman Cultuurhistorie):
    Cultuurhistorie & (Bos)ontwerp
  • Inleiding & Excursie Titia Frieling (Stichting Bosland) en Ronald Buiting (Buiting Bosontwikkeling):
    Het Museumbos
  • Inleiding & Excursie André Wiersma (Staatsbosbeheer):
    Landgoed De Kemphaan

 

Tijdens elke bijeekomst werd ook nog een korte terugblik gegeven op de ontwerpateliers Presentatie Martijn Boosten, Probos: Ontwerpateliers ‘Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg’

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (Regeling Projectsubsidies Belvedère) en de Provincie Gelderland.