Skip to main content

Probos bij COST-actie E40: Large dimension timber

11 april 2013

Stichting Probos is lid van COST-actie E40, waarin wetenschappers uit Europa ervaringen uitwisselen op het gebied van 'dik hout' (> 40cm).

Het Nederlandse en Europese bos bevat steeds meer dik hout, terwijl de houtverwerkende industrie steeds minder vraagt naar dit dikke hout. Deze discrepantie tussen vraag en aanbod staat centraal in deze COST-actie.