Skip to main content

Excursie ‘Historische boselementen in het Ketelwald’

11 april 2013

De belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse bossen en voor hetgeen er van die historie nog is te zien, neemt toe. Daarom organiseerden Stichting Boskaart Nederland 1832 en Stichting Probos op vrijdag 7 april 2006 een dagexcursie naar het Ketelwald.

Dit is het middeleeuwse bosgebied waartoe tegenwoordig nog het Nederrijkswald bij Nijmegen en het aangrenzende Reichswald bij Kleef behoren.
Na twee inleidingen op het thema en het excursiegebied werden per bus en te voet allerlei historische cultuurhistorische en bosbouwkundige elementen bezichtigd waarvan de oudste uit de Romeinse tijd dateren. Het programma werd verzorgd door Klaas Bouwer, Patrick Jansen en Dietrich Cerff.