Skip to main content

Werkconferentie 'Mountainbiken in natuurgebieden' - Bike Beyond

11 april 2013

Zaterdag 4 maart 2006 organiseerde de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) voor de tweede maal een landelijke werkconferentie mountainbiken. Met de titel ‘Bike Beyond’ in het achterhoofd hebben we ons gericht op de toekomst van het mountainbiken in Nederland.

De relatie tot andere vormen van sport, sportieve recreatie en natuurbeheer stonden hierbij centraal. Want mountainbikers behoren dan wel tot de vaste bezoekers van natuur- en recreatiegebieden, de omgang en samenwerking met terreinbeheerders en andere medegebruikers bepalen voor een groot deel het bestaansrecht van de mountainbikesport.

De deelnemers aan deze conferentie bestonden uit (beleids-) medewerkers van natuurbeheerorganisaties, (particuliere) terreineigenaren, sportbonden, buitensportorganisaties, overheid (gemeenten & provincies), waterleidingbedrijven, provinciale landschappen, recreatiemaatschappijen, mountainbikeverenigingen en overige belangengroeperingen. Bij de totstandkoming van deze conferentie is op inhoudelijk en organisatorisch niveau samengewerkt met Stichting Probos, Staatsbosbeheer, de hippische sportfederatie KNHS, wandelsportorganisatie KNBLO NL, de Unie van Bosgroepen en Natuurmonumenten. Zij vormden gezamenlijk met de NTFU een klankbordgroep.

Meer info: verslag ‘Bike Beyond’