Skip to main content

Presentatie 'Historische boselementen' en overdracht historische bosbouwcollectie

11 april 2013


Op 17 juni 2005 stond cultuurhistorie in het bos centraal. Probos presenteerde het eerste exemplaar van het boek 'Historische boselementen; geschiedenis, herkenning en beheer' aan mevrouw Annemarie Jorritsma, voorzitter van het Bosschap.

Cultuurhistorie staat volop in de aandacht, maar de aandacht voor cultuurhistorie in het bos is erg achtergebleven. Bewust, maar vooral onbewust, verdwijnen daarom tot op de dag van vandaag historische elementen uit onze bossen. Hoog tijd dus om er aandacht aan te besteden! Helaas is er erg weinig bekend over historische boselementen. Welke bosbeheerder weet wat tochten, kielspitten, pollen, zandheggen en bezandingsgreppels zijn? Weinig tot geen! Dit boek brengt daar verandering in. Het boek beschrijft de geschiedenis, herkenning en beheer van tientallen verschillende elementen, waardoor een duidelijke link wordt gelegd tussen het verleden, heden en de toekomst: ‘In het verleden ligt het Heden, in het Nu wat worden zal.’ (Bilderdijk 1756-1831). Hierbij is niet alleen gezocht in de rationele wereld, maar is ook aandacht voor bijvoorbeeld sagen en legenden.
Aansluitend vond de overdracht plaats van de Nationale Bosbouwcollectie van Staatsbosbeheer naar Het Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen. Hiermee is Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen in bezit gekomen van een omvangrijke en voor Nederland unieke collectie bosbouwgereedschappen uit de 19de en 20ste eeuw. De verzameling is in de afgelopen decennia bijeengebracht door Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging en Kasteel Groeneveld en is juridisch eigendom van eerstgenoemde. De verscheidenheid is groot: grote wagens voor het uitslepen van hout uit de bossen, een speciaal voor de bosbouw ontwikkelde en scharnierende “knik-tractor”, bijlen, meterslange kraanzagen, schilmessen, veiligheidsschoenen, scheppen en schoppen, meetapparatuur, ploegen, grondwoelers, hiepen, boomklimmers etc. etc. Toen enkele jaren geleden bleek dat Kasteel Groeneveld de collectie wilde afstoten omdat deze niet langer tot zijn recht kon komen binnen het gevoerde beleid, verklaarde Geldersch Landschap/Geldersche Kasteelen zich bereid de collectie over te nemen.

Resultaten

boek: