Skip to main content

Discussiemiddag bio-energie voor het PHN

11 april 2013

Voor leden van het Platform Hout Nederland is door Probos op 3 juni een discussiemiddag georganiseerd over bio-energie. Aan de hand van stellingen en een discussiestuk is besproken of de bos- en houtsector op dit vlak een meer pro-actieve rol wil gaan spelen, aangezien de markt voor biomassa de komende jaren zal verdrievoudigen.

In 2020 moet ongeveer 120 PJ uit biomassa komen, thans is dat 40 PJ. De houtmarkt en houtvoorziening is traditioneel het terrein waarop de Nederlandse bos- en hout sector actief is. Zij is bij uitstek in staat om grote hoeveelheden hout te produceren, in te kopen, te importeren, te vervoeren, te bewerken en te recyclen. Om in 2020 een additionele hoeveelheid van 15 miljoen m3 hout per jaar bovenop het huidige marktvolume van 15 miljoen m3 rondhoutequivalenten (hout en papierpulp) te kunnen leveren, is de bos- en houtsector het meest aangewezen kanaal. Het betekent eenvoudigweg een verdubbeling van de huidige marktomvang. Diverse activiteiten op het vlak van de inzameling en verwerking van rondhout en reststoffen voor bioenergie vinden al plaats, maar er valt nog winst te behalen door een stuk optimalisatie, schaalvergroting en een concentratie van houtverwerkende bedrijven op één locatie, wat het aangaan van strategische allianties met partijen breder in de keten noodzakelijk maakt. Probos zal voor PHN een brochure maken, bedoelt voor de politiek en beleidsmakers, waarin de sector haar standpunt en ambities over biomassa uiteen zet, onder het mom: “Laat de levering van biomassa over aan professionals!”