Skip to main content

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Bosbeheer en mountainbiken’ succesvol

11 april 2013

Op de voorlichtingsbijeenkomst Bosbeheer en mountainbiken van 27 april 2004 waren zo'n 70 mensen aanwezig, m.n. bos- en natuurbeheerders. De bijeenkomst was gebaseerd op het onderzoek dat Probos in opdracht van provincie Noord-Brabant, ministerie van VWS, NTFU en KNWU heeft uitgevoerd naar de gevolgen van mountainbiken.

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek, waarvan het rapport te downloaden is onder de knop publicaties, zijn gepresenteerd. Mountainbikers hebben een belangrijke eigen verantwoordelijkheid om zich sociaal en ecologisch verantwoord te gedragen en pro-actief samen te werken met beheerders en andere recreantengroepen. Ook beheerders kunnen maatregelen nemen om schade en overlast door mountainbikers te voorkomen of te verminderen, bijvoorbeeld door voorlichting te geven en lokaal beheersmaatregelen te nemen. De uitdaging is om samen te zoeken naar dié oplossing die het probleem wegneemt en zo min mogelijk beperkingen oplegt voor mountainbikers. In het onderzoek is alleen gekeken naar bestaande wetenschappelijke informatie over schade en overlast door mountainbikers. Hieruit blijkt dat de percepties die mensen hebben over mountainbiken vaak niet overeenkomen met de werkelijkheid. De schade en overlast blijkt vaak minder dan gedacht. Een aantal beheerders kon zich hierin niet vinden, waardoor even een emotionele discussie ontstond. Iets waaraan het onderzoek juist een einde probeerde te maken. Aanvullend onderzoek naar specifieke onderwerpen is daarom gewenst. Na de presentatie van de onderzoeksbevindingen was het woord aan Sjaak van Dijk, Staatsbosbeheer boswachter van de Sallandse Heuvelrug. Zijn presentatie ondersteunde de conclusie van het Probos-onderzoek, namelijk dat schade en overlast door mountainbikers prima in de hand te houden is als gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen. Na deze twee presentaties is in het heuvelachtige terrein van de Duno gekeken naar de mogelijkheden om met beheersmaatregelen schade en overlast te voorkomen. Veel aanwezigen gaven na afloop aan deze bijeenkomst een goed initiatief te vinden en dat het een goed idee zou zijn om er een vervolg aan te geven.