Skip to main content

In memoriam: Jaap van den Briel

16 december 2019

Op zaterdag 14 december is geheel onverwacht onze collega Jaap van den Briel overleden.

 JaapvandenBriel

In 2008 kwam Jaap in dienst bij Probos als senior adviseur. Hij zette zich via tal van projecten, en jarenlang als secretaris van het Platform Hout in Nederland, in voor de belangen van de Nederlandse bos- en houtsector. Jaap was een gedreven pleitbezorger voor het eerlijk waarderen van alle functies die bos en hout de maatschappij leveren. Daarbij zocht hij onder meer naar innovatieve financieringsvormen en kansen voor nieuwe producten en diensten uit bos.

Als een van de grondleggers en huidig voorzitter van het actieplan Bos en Hout (thans de Coalitie Bos en Hout), wist hij bos en hout op de (klimaat)agenda van diverse organisaties en overheden te krijgen. Jaap was een echte verbinder die zich onvermoeibaar inzette voor het gezamenlijk belang en daarbij zichzelf niet altijd op de eerste plek zette. Dit maakte Jaap een zeer geliefd collega, niet alleen binnen Probos, maar ook bij andere organisaties.

Jaap was vooral een heel fijn mens en ook buiten het werk om zeer geïnteresseerd in en betrokken bij ons. We zullen Jaap ontzettend gaan missen en wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Mark van Benthem, Jan Oldenburger, Gebca Velema, Martijn Boosten, Joyce Penninkhof, Jasprina Kremers, Sander Teeuwen en Coen de Kleine

Mede namens de leden van de Raden van Toezicht en Advies van Stichting Probos