In het kader van het bosvoorlichtingsproject KISbos werd aandacht besteed aan de financiële, organisatorische, fiscale, bosbouwkundige en planologische aspecten van bosaanleg.

Hierbij bleek dat de kennis over de planologische aspecten erg tekortschiet. Niet alleen bij personen die bos aan willen leggen, maar ook bij mensen die al langer in het vak zitten. Gezien het belang van de planologisch aspecten bij de totstandkoming van nieuwe bossen, was het wenselijk dat er een eenvoudig geschreven overzicht kwam van de planologische trajecten die moeten worden doorlopen. Op basis van een onderzoek van Probos is dit overzicht uiteindelijk verschenen als artikel in De Landeigenaar en als inlegvel in de brochure ‘Bosaanleg…goede zaak’.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Bosschap
periode van uitvoering: 2003

Tags

label