Skip to main content

Landschappelijke inpassing bosaanleg

03 juli 2019

Het doel is het realiseren van een pilot landschappelijke inpassing bosaanplant van circa 3 Ha. leidend tot versterkt handelingsperspectief en kennisdragers (gereedschapskist).

 Het project levert als output:
1. Realisatie van circa 3 ha. bosaanleg met specifieke aandacht voor landschappelijke inpassing;
2. Middels de praktijkpilot getoetste werkwijze voor landschappelijke inpassing. De resultaten worden in een brochure vastgelegd (Pdf).
3. Versterkt handelingsperspectief bij provincie en de partners in het netwerk ‘Speerpunt Bos enout' dmv twee workshops gericht op innovatieve functiecombinatie.

Informatie

uitvoerder(s):  Jaap van den Briel, Jasprina Kremers - Probos, Gemeente Oldambt, provincie Groningen en H+N+S++ Landschapsarchitecten
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2019 - 2020