Skip to main content

Ondersteuning provinciale BBN-plannen

03 augustus 2019

Het doel van dit project is de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens de klimaatpilots van KE2018 en KE2019 beschikbaar te stellen ten behoeve van de provinciale plannen, de provincies te inspireren en te ondersteunen om voortvarend te werken aan plannen die gezamenlijk invulling geven aan de BBN-afspraken in het te sluiten Klimaatakkoord, een overzicht te produceren waarin inzicht wordt gegeven in de stand van zaken, en daarmee inzicht in de resterende opgave en een podium te bieden voor kennis- en ervaringsuitwisseling tussen provincies.

Informatie

uitvoerder(s):  Jaap van den Briel - Probos, Vincent Lokin - Arboribus Silva BV (projectleiding)
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2019 - 2020

Resultaten

rapporten

Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer in Nederland