Skip to main content

Coalitie Bos en Hout

02 juli 2020

De Coalitie Bos & Hout is een informeel netwerk van organisaties, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties die ervan overtuigd zijn dat bomen, bos en hout een nog grotere bijdrage aan maatschappelijke opgaven kunnen leveren dan zij nu al doen. Samen met Arboribus Silva ondersteunt Probos de Coalitie organisatorisch. Meer informatie: www.coalitiebosenhout.nl

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt (Probos), Jasprina Kremers (Probos), Vincent Lokin (Arboribus Silva)
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2021