biodiversiteit

Amerikaanse vogelkers is hier om te blijven, laten we er het beste van maken (Publicaties > In de Pers)
Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen natuurvolgend bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop met heet water gestart (Publicaties > In de Pers)
Recensie ‘Praktijkboek Bosbeheer (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van trosbosbes in de Peel (Publicaties > Artikelen)
Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen Pro Silva beheer (Verslagen)
Gebruik van bijtreklier in de bosexploitatie (Publicaties > In de Pers)
Lezing bestrijding van duizendknoop (Verslagen)
Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Presentatie ‘Praktijkboek Bosbeheer’ (Publicaties > In de Pers)
Werkschuurbijeenkomst ‘Gebruik van (bijtrek)lieren in de bosexploitatie’ (Verslagen)
Invasieve exoten: hype of terechte zorg? (Publicaties > In de Pers)
Bestrijden duizendknoop is maatwerk (Publicaties > In de Pers)
Effect bestrijding trosbosbes in de Pelen (Rapporten > Rapporten: 2018)
Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding duizendknoop (Rapporten > Rapporten: 2017)
Demonstratie liermachine (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Praktijkboek Bosbeheer (Boeken > Praktijkboeken)
Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien (Publicaties > In de Pers)
Geactualiseerde praktijkgids ‘Bestellen van bosplantsoen’ (Publicaties > In de Pers)
Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Duizendknoop: terreur in de tuin (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van Aziatische duizendknopen (Publicaties > Artikelen)
Bestrijding duizendknoop in Amersfoort (Publicaties > In de Pers)
Fallopia gaat niet meer weg (Publicaties > In de Pers)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (7 september 2016) (Verslagen)
Praktijkproef bestrijding Amerikaanse eik (Projecten > Duurzaam bos- en landschapsbeheer)
Hakhout op omgekeerde rabatten (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Goed plantmateriaal cruciaal voor duurzaam bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
Bossen van Winterswijk, opmerkelijk erfgoed (Publicaties > Overige)
Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen (Rapporten > Rapporten: 2016)
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden (Publicaties > In de Pers)
Het ruisen van de populieren (Publicaties > In de Pers)
Ecologisch belang van de populier en de grote misverstanden over de formule 1 onder de bomen. (Publicaties > In de Pers)
De Dag van de Populier (Verslagen)
Bestellen van bosplantsoen; Handvaten voor de praktijk (Boeken > Praktijkgidsen)
Liniaal "Gebruik goed plantmateriaal" (Publicaties > Overige)
Varkens inzetten tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Varkentjes in Oosterbeek eten eindelijk woekerplant weg (Publicaties > In de Pers)
Varkens als wapen tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (10 juni) (Verslagen)
Excursie Hakhoutbeheer op omgekeerde rabatten (Verslagen)
cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk (3 juni) (Verslagen)
Duizendknoop steekt weer de kop op (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Veldsymposium Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen (Verslagen)
Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar? (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten (Rapporten > Rapporten: 2014)
Strijd tegen duizendknoop: Invasie exoot nauwelijks te stuiten (Publicaties > In de Pers)