biodiversiteit

Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop (Evenementen & cursussen > Evenementen)
cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer (Evenementen & cursussen > Cursussen)
Innovatieve inrichting en bosbeheer in de belemmerde strook van een hoogspanningstracé (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Technische uitvoering graasdrukmonitorings-onderzoek op de Veluwe (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Meer bos en bomen in Groningen voor klimaat, natuur en mensen. Kansen, (maatschappelijke) baten en kosten van het provinciaal Programma Bos en Hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Advies revitalisering Nederlandse bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Revitalisering Nederlandse bossen (Rapporten > Rapporten: 2020)
Brochure Meer robuuste, klimaatslimme landschapselementen (Publicaties > Overige)
Onderbouwing kansenkaart bos en hout Groningen (Projecten > Bosuitbreiding)
Bosbodemontwikkeling en beheer op droge zandgronden (Publicaties > Artikelen)
Stand van zaken bos in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2019)
Unlocking Sustainable Tropical Timber Market Growth Through Data (Rapporten > Rapporten: 2019)
cursus: Bodembiologie bij Bosbeheer (Verslagen)
Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger (Rapporten > Rapporten: 2019)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Heb jij een Japanse duizendknoop in de tuin? Hier wat tips voor deze 'horrorplant' (Publicaties > In de Pers)
Japanse duizendknoop volop bestreden, maar wondermiddel ontbreekt nog (Publicaties > In de Pers)
Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Coöperatie plant eerste elzen aan in waterberging (Publicaties > In de Pers)
Soil compaction and deformation in forest exploitation (Rapporten > Rapporten: 2018)
Aanbod van en vraag naar kwaliteitshout in Vlaanderen en Nederland (Publicaties > Artikelen)
Presentatie cursus bestrijding duizendknoop (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Literatuurstudie bodemverdichting bij bosexploitatie (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Amerikaanse vogelkers is hier om te blijven, laten we er het beste van maken (Publicaties > In de Pers)
Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen natuurvolgend bosbeheer (Publicaties > Artikelen)
Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop met heet water gestart (Publicaties > In de Pers)
Recensie ‘Praktijkboek Bosbeheer (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van trosbosbes in de Peel (Publicaties > Artikelen)
Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Omgaan met Amerikaanse vogelkers binnen Pro Silva beheer (Verslagen)
Gebruik van bijtreklier in de bosexploitatie (Publicaties > In de Pers)
Lezing bestrijding van duizendknoop (Verslagen)
Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Presentatie ‘Praktijkboek Bosbeheer’ (Publicaties > In de Pers)
Werkschuurbijeenkomst ‘Gebruik van (bijtrek)lieren in de bosexploitatie’ (Verslagen)
Invasieve exoten: hype of terechte zorg? (Publicaties > In de Pers)
Bestrijden duizendknoop is maatwerk (Publicaties > In de Pers)
Effect bestrijding trosbosbes in de Pelen (Rapporten > Rapporten: 2018)
Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding duizendknoop (Rapporten > Rapporten: 2017)
Demonstratie liermachine (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Praktijkboek Bosbeheer (Boeken > Praktijkboeken)
Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien (Publicaties > In de Pers)
Geactualiseerde praktijkgids ‘Bestellen van bosplantsoen’ (Publicaties > In de Pers)
Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Duizendknoop: terreur in de tuin (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van Aziatische duizendknopen (Publicaties > Artikelen)
Bestrijding duizendknoop in Amersfoort (Publicaties > In de Pers)