circulaire economie

Hoogwaardig houtgebruik in de Bossenstrategie (Projecten > Duurzame ketens)
Ontwikkelen MVI-criteria hergebruikt en lokaal hout (Projecten > Duurzame ketens)
Kansen voor het wateren van hout in de 21ste eeuw (Bosberichten > Bosberichten: 2019)
Update www.inkoopduurzaamhout.nl (Projecten > Duurzame ketens)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Meer grip op duurzaam en circulair hout (leernetwerk Hout, 27 juni 2019) (Publicaties > In de Pers)
Wateren van hout (Rapporten > Rapporten: 2018)
Tratamiento de madera por inmersion en agua (Rapporten > Rapporten: 2018)
Bosbeheer bouwt aan beter klimaat (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wateren van hout (Projecten > Duurzame ketens)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Herziening criteria inkoop hout (Rapporten > Rapporten: 2017)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)