Skip to main content

Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat

02 juli 2020

Voor het verwezenlijken van de landelijke opgave voor meer bomen en bos moet deze vertaald worden naar regionale kansen, waarbij moet worden gezocht naar plekken waar bossen, landschapselementen en bomen een grote meerwaarde hebben en het landschap weer helpen aankleden en de biodiversiteit versterken. Een zorgvuldige inpassing van bomen en bos in het landschap is cruciaal om te voorkomen dat er conflicten optreden met andere natuurwaarden. Daarbij is een breed palet aan bosuitbreidingstypen nodig: robuuste natuurbossen op bijvoorbeeld rijksgronden, recreatiebossen rondom steden of dorpen, landschapselementen, agroforestry-systemen en functiecombinaties met bijvoorbeeld wateropgaven.

In dit project brengen we de disciplines van landbouw en bosbouw bij elkaar om te komen tot de beschrijving van nieuwe bos- en bomenlandschappen die door eigenaren en plannenmakers uitgewerkt kunnen worden tot een plan op maat.

Meer informatie over de plannen op maat ('recepten') en de tool waarmee de recepten aangepast kunnen worden naar de eigen situatie zijn beschikbaar via de website van voedsel uit het bos.

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt, Joyce Penninkhof en Gera op den Kelder (Probos), Communicatiebureau De Lynx, Stichting Voedselbosbouw en The Plant
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland/POP
periode van uitvoering: 2022