Skip to main content

Actualisatie houtdatabase

11 april 2013

In 2009 heeft Probos in opdracht van het Ministerie van VROM en Rijkswaterstaat een online houtdatabase (www.houtdatabase.nl) ontwikkeld. Deze houtdatabase geeft een overzicht van houtsoorten geschikt voor de bouw, utiliteitsbouw en grond-, weg- en waterbouw, de leveranciers die deze houtsoorten leveren en de keurmerken voor duurzaam bosbeheer waarmee deze houtsoorten worden geleverd.

Per houtsoort wordt bovendien een overzicht gegeven van alle relevante fysische en mechanische eigenschappen en toepassingen waarvoor de houtsoort geschikt is. Voor diverse toepassingen zijn bovendien voorbeeldprojecten in de database opgenomen. Daarnaast bevat de database diverse infobladen met achtergrondinformatie over onder meer duurzaam bosbeheer, keurmerken, legaliteitsverklaringen en duurzaam inkopen. Na oplevering is de houtdatabase overgedragen aan Centrum Hout. Op verzoek van Centrum Hout actualiseert Probos een aantal onderdelen in de database, zoals de infobladen, leveranciersgegevens en informatie over beschikbare keurmerken en legaliteitsverklaringen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Gebca Velema en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Centrum Hout
periode van uitvoering: 2013 - 2014