Skip to main content

Afzetmarkten van hout in Nederland

11 april 2013

FSC Nederland, de VVNH, IDH en de Rijksoverheid willen graag meer inzicht verkrijgen in de afzetmarkten van (tropisch) hout en plaatmateriaal op de Nederlandse markt. Daarbij ligt de nadruk op het (tropische) houtvolume dat zonder certificaat voor duurzaam bosbeheer op de Nederlandse markt wordt gebracht.

Met behulp van deze informatie kunnen FSC Nederland en IDH hun activiteiten specifieker richten op die afzetmarkten waar het marktaandeel met een certificaat voor duurzaam bosbeheer achterblijft. De VVNH leden zullen de informatie gebruiken voor benchmarking en het verkrijgen van meer inzicht in het functioneren van de houtmarkt. De rijksoverheid is met name geïnteresseerd in het houtvolume dat naar de bouw en GWW gaat, omdat de rijksoverheid als inkoper daar de meeste invloed op heeft.

Probos voert in 2014 in opdracht van het ministerie van IenM een marktmeting uit naar het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde primaire houtproducten (gezaagd hout en plaatmateriaal) op de Nederlandse markt. Binnen deze marktmeting worden alle bedrijven die primaire houtproducten importeren of produceren en vervolgens op de Nederlandse markt brengen benaderd om gegevens te verzamelen. Dit biedt een uitgelezen kans de vragen met betrekking tot de afzetmarkten aan deze marktmeting te koppelen en voorkomt het dubbel benaderen van bedrijven.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Annemieke Winterink en Casper de Groot
opdrachtgever(s): FSC Nederland en VVNH
periode van uitvoering: 2014