Skip to main content

Motieven achter de inkoop van niet gecertificeerd (tropisch) hout

11 april 2013

Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt groeit gestaag. In 2011 bedroeg het marktaandeel 65,7% en op dit moment wordt door Probos een marktmeting uitgevoerd om het marktaandeel in 2013 te bepalen.

Het marktaandeel laat zien dat de houtsector op de goede weg is, maar het is belangrijk te beseffen dat het betrekking heeft op het totale volume van primaire houtproducten (excl. papier en karton) op de Nederlandse markt. Wanneer de marktaandelen binnen de afzonderlijke productgroepen (naaldhout, tropisch hardhout, gematigd loofhout en plaatmateriaal) worden bekeken dan blijkt dat met name binnen de productgroepen tropisch hardhout (39%) en gematigd loofhout (22,8%) de marktaandelen achter blijven bij het totale marktaandeel. Om gerichte acties tot het vergroten van de marktaandelen binnen deze productgroepen te kunnen ontwikkelen is het belangrijk te weten binnen welke afzetmarkten het marktaandeel met name achterblijft en wat hiervoor de belangrijkste motieven zijn.

De marktaandelen in 2013 per afzetmarkt worden binnen een detailstudie, die is gekoppeld aan de reguliere marktmeting, inzichtelijk gemaakt. De afzetmarkten zijn dusdanig gekozen dat aan de ene kant een minimaal detailniveau ontstaat en aan de andere kant de belasting van de respondenten zodanig wordt beperkt dat een hoge response wordt verkregen. Dit laatste is noodzakelijk om überhaupt conclusies aan de resultaten te kunnen verbinden. De resultaten uit de detailstudie kunnen worden gebruikt om die afzetmarkten te selecteren waarbinnen het marktaandeel duidelijk achterblijft en hierop verder in te zoomen. Dit project heeft betrekking op dit inzoomen op de geselecteerde afzetmarkten.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Stichting Bewust met hout
periode van uitvoering: 2014