Skip to main content

Lesser known timber species Suriname (phase 1)

02 februari 2014

94% van de landoppervlakte van Suriname is bedekt met bossen. De bosbeheerprincipes zijn gebaseerd op het Celos Management Systeem dat in de jaren zestig tot en met de jaren 80 in Suriname is ontwikkeld. Op basis van dit systeem is de jaarlijkse toegestane oogst vastgelegd op 25 m³ per ha gedurende een cyclus van 25 jaar. In de praktijk ligt de gemiddelde jaarlijkse oogst onder de 8 m³ per ha. Een van de belangrijkste redenen voor dit lage cijfer is de heterogeniteit van het bos en de concentratie van de oogst op ongeveer 20 boomsoorten.

Om de druk op deze 20 boomsoorten te verlagen is het belangrijk meer boomsoorten te kunnen oogsten. Dit wordt ook aangemoedigd onder de paraplu van (certificering van) duurzaam bosbeheer (SFM). Bevordering/promotie van de oogst van minder bekende houtsoorten (LKTS) zal de business case van SFM in Suriname verbeteren. Dit kan ook resulteren in een hogere bijdrage van de bosbouw aan het BBP van Suriname, waardoor de bossen waardevoller worden gevonden en als gevolg daarvan beter te handhaven zijn.

Binnen dit project wordt het gebruik en de export van LKTS aangemoedigd door het ontwikkelen van specifieke marktinformatie voor 10 veelbelovende LKTS in het Surinaamse bos en het initiëren van proefprojecten waarbij het gebruik van geselecteerde LKTS wordt aangetoond. Daarnaast worden activiteiten ondernomen om de LKTS in het algemeen, en de Surinaamse soorten specifiek, mainstream te maken. Het project is opgedeeld in 3 fasen.
In fase 1, die eind 2015 en begin 2016 wordt uitgevoerd, worden de beschikbaarheid en de botanische en technische eigenschappen van de 10 soorten uit de FSC-gecertificeerde bossen in Suriname onderzocht en gebundeld in factsheets. In deze fase zal ook duidelijk worden welke technische gegevens ontbreken of onbetrouwbaar zijn en welke aanvullend (laboratorium) onderzoek nodig hebben. Om niet nogmaals dezelfde fouten te maken en om het wiel niet opnieuw uit te vinden worden bestaande best practices voor de invoering van LKTS op de markt verzameld. Fase 1 wordt afgerond met het identificeren en het betrekken van (gespecialiseerde) houtimporteurs. In nauwe samenwerking met deze importeurs en de betrokken Surinaamse exporteurs worden de meest veelbelovende LKTS voor introductie op de Europese markt geselecteerd.

Fase 1 resulteert in een meer gedetailleerd budget, werkplan en SMART-doelstellingen voor de R & D (fase 2) en de commerciële fase (fase 3). In overleg met de donoren wordt besloten al dan niet door te gaan met fase 2 en 3.

Informatie

consortium: Stichting Probos (Lead coordinator); Tropenbos International Suriname (Lead coordinator Suriname); Greenheart Group Suriname; E-Timber/Dennebos Ltd.; Caribbean Parquet Flooring / TWC Ltd.; Suriname Foundation for Forest Management and Production Control (SBB); Stichting Hout Research (SHR); Innovita; FSC Netherlands; Soekhoe & Zonen NV
uitvoerder(s): Mark van Benthem, Joyce Penninkhof en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) / IDH, the Sustainable Trade Initiative; Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI); SKH; Surinamese FSC-certified companies; The Guiana Shield Tropical Timber Program; the Dutch Embassy in Paramaribo, Suriname
periode van uitvoering: 2015 - 2018

logoTropenbosInt logoETTF