Skip to main content

Monitoring duurzaam geproduceerd hout en papier en karton (2015)

02 februari 2014

In 2016 brengt Probos in opdracht van het ministerie van I&M het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2015 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009, 2012 en 2014 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Tijdens de marktmeting wordt gebruik gemaakt van een uniforme methode die Probos in samenwerking met een groot aantal stakeholders in 2011 heeft ontwikkeld. De afronding van de Green Deal 'Bevorderen duurzaam bosbeheer' vormt de aanleiding voor het uitvoeren van deze marktmeting. Naast aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt ook het marktaandeel van hout dat met een legaliteitsverklaring is geïmporteerd in beeld gebracht.

Binnen de marktmeting is specifieke aandacht voor de herkomst van het tropisch gezaagd hout en -plaatmateriaal dat in 2015 op de Nederlandse markt is gebracht. IDH (The Sustainable Trade Initiative) is van de onderdeel de opdrachtgever.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Fons Voncken, Joyce Penninkhof en Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Ministerie IenM en IDH
periode van uitvoering: 2016