Skip to main content

Monitoring duurzaam geproduceerd hout en papier en karton (2017)

07 mei 2018

In 2018 brengt Probos in opdracht van het ministerie van LNV het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2017 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009, 2012, 2014 en 2016 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Tijdens de marktmeting wordt gebruik gemaakt van een uniforme methode die Probos in samenwerking met een groot aantal stakeholders in 2011 heeft ontwikkeld. De afronding van de Green Deal 'Bevorderen duurzaam bosbeheer' vormt de aanleiding voor het uitvoeren van deze marktmeting. Naast aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt ook het marktaandeel van hout dat met een legaliteitsverklaring is geïmporteerd in beeld gebracht.

Binnen de marktmeting is specifieke aandacht voor de herkomst van het tropisch gezaagd hout en -plaatmateriaal dat in 2017 op de Nederlandse markt is gebracht.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Mark van Benthem, Jasprina Kremers en Sander Teeuwen
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2018

Resultaten

Bekijk het rapport: Monitoring duurzaam geproduceerd hout en papier en karton (2017)

Bekijk het Bosbericht: Duurzaam geproduceerd hout: in tien jaar naar 83%Duurzaam geproduceerd hout: in tien jaar naar 83%

Bekijk het Bosbericht: Dutch sustainably sourched timber consumprion grows to 83% in a decade