Skip to main content

Communicatie Actieplan Versterking Hout in de GWW

01 maart 2019

Met het actieplan Hout in de gww wil de houtsector bijdragen aan een duurzame economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen. Zij wil dat bereiken door kennis over hout en houtproducten breed te delen binnen de grond-, weg- en waterbouw (gww).

Het vergroten van de vraag naar duurzaam geproduceerd hout, stimuleert duurzaam bosbeheer. Immers, zonder vraag, geen aanbod. Bij duurzaam geproduceerd hout is er een garantie dat het bos waaruit het hout afkomstig is duurzaam wordt beheerd en dat daarbij rekening is gehouden met sociale, ecologische én economische aspecten.

Door duurzaam geproduceerd hout te gebruiken versterken we de waarde van bossen. Als bossen geen waarde vertegenwoordigen, is de kans groot dat het bos wordt gekapt en vervolgens wordt gebruikt voor ander landgebruik, zoals landbouw. Bij duurzaam geproduceerd hout is er een garantie dat het bos waaruit het hout afkomstig is duurzaam wordt beheerd en dat daarbij rekening is gehouden met sociale, ecologische én economische aspecten. Daarom werkt Probos aan het verduurzamen van houtstromen.

Het actieplan Hout in de gww richt zich met name op adviseurs en opdrachtgevers, omdat zij mede vorm geven aan het inrichten en in stand houden van de leefomgeving. Duurzaam geproduceerd hout en houtproducten hebben uitstekende technische eigenschappen, passen naadloos in een biobased en circulaire economie. Daarnaast hebben houtproducten veelal een zeer lage milieubelasting en draagt het toepassen van hout bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

Het ‘Actieplan Versterking Hout in de gww’, dat in mei 2016 door Centrum Hout is opgesteld, wordt ondersteund door 11 betrokken leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), die toeleveren aan de gww.

Centrum Hout heeft Probos gevraagd te helpen bij de communicatie onderdelen die in het Actieplan voorzien zijn. Dit gezien de ervaring van Probos met communicatie in het algemeen, en meer specifiek rondom tropisch hout en de gww-sector, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van www.houtdatabase.nl,  het ondersteunen van het programma ´European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC)´ en ATIBT’s Fair & Precious programma.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Joyce Penninkhof
opdrachtgever(s): Centrum Hout
periode van uitvoering: 2019-2021