Skip to main content

Meer met Nederlands Hout

01 juni 2019

Het realiseren van een beter marktperspectief voor drie mogelijk (nieuwe) toepassingen van (Nederlands) hout in de B&U bouw; Cross Laminated Timber (CLT), kozijnen en gevelbekleding (onderzoek naar brandwerendheid).

Het project biedt voor deze toepassingen meer duidelijkheid aan marktpartijen omtrent het marktpotentieel en biedt een meerjarige visie op innovatie en opschaling voor toepassing van Nederlands hout in de B&U bouw richting 2030. Probos doet de projectcoordinatie en kijkt naar het potentieel van het binnenlands bosbeheer.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Sander Teeuwen - Probos, SHR, Centrum Hout en Staatsbosbeheer
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2019 - 2020