Skip to main content

Verder verduurzamen houtgebruik gemeente Rotterdam

18 juli 2022

De gemeente Rotterdam gebruikt voor haar parkbanken en overig straatmeubilair een beperkt aantal houtsoorten, vaak afkomstig uit tropische bossen. Dit hout komt uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen met duurzaamheidscertificaat.

Maar door slechts naar een beperkt aantal algemeen bekende en in de praktijk beproefde houtsoorten te vragen, kan dit op termijn leiden tot een te grote oogstdruk op deze soorten en kan de samenstelling van de tropische bossen veranderen. Dit kan anders. Tropische bossen zijn een complex systeem met honderden verschillende boomsoorten, soorten die vaak net zo goed zijn als het beperkte aantal dat nu wordt gebruikt in Rotterdam. Om de huidige eenzijdige vraag uit te breiden naar meerdere soorten en zodoende de oogstdruk op enkele meest gangbare houtsoorten te beperken, is Probos door de afdeling Duurzaamheid van stadsontwikkeling Rotterdam gevraagd hierbij te assisteren. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds wil Rotterdam verkennen wat de mogelijkheden zijn van ‘functioneel aanbesteden’, waarbij niet meer gevraagd wordt naar een bepaalde houtsoort, maar de functie waarvoor het hout wordt gebruikt leidend is. Daarnaast wil Rotterdam geïnformeerd worden over het gebruik van meerdere, mogelijk minder bekende, houtsoorten met vergelijkbare eigenschappen, hoe deze selectie te maken en te controleren of ze functioneel geschikt zijn.

Information

uitvoerders: Mark van Benthem, Sietze van Dijk en Bryndis Perdijk
opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
periode van uitvoering: 2022