Skip to main content

Living Lab voor duurzaam bosbeheer en dorpsontwikkeling in Suriname

05 juni 2023

Samen met de hogescholen Van Hall Larenstein en InHolland en een groot aantal partners in Suriname, werkt Probos aan de ontwikkeling van een Living Lab voor innovatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek in Suriname. Het Living Lab brengt kennis, onderzoek en onderwijs samen op de locatie van het Jan Starke Praktijkcentrum voor Bos en Natuur JSOOC. Het JSOOC is gevestigd op de voormalige houtvesterij Zanderij 1. Dit centrum is omgeven door een 500 hectare groot leerbos waarin een groot aantal bostypen voorkomen en is een perfecte uitvalsbasis naar de verschillende proefvelden in het Surinaamse binnenland.

De bijdrage van Probos aan dit project bestaat voornamelijk uit het mede-ontwikkeling van een aantal duurzame business modellen en handelsketens voor bos gerelateerde producten en diensten zoals hout(producten), niet-hout producten en de ontwikkeling van bijvoorbeeld koolstofcertificaten en natuurtoerisme.

Informatie

Uitvoerders: Mark van Benthem, Sietze van Dijk
Opdrachtgever: Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) – Regieorgaan SIA / Centre of Expertise (CoE)
Periode van uitvoering: 2023-2025 (2 jaar)