Skip to main content

Houtwerf Amsterdam

30 november 2023

De stad Amsterdam heeft een eigen houtwerf, een locatie dichtbij het Amsterdamse bos waar hout opgeslagen, gedroogd, gezaagd en verwerkt kan worden. De Houtwerf streeft ernaar dat het hout van de stadsbomen van Amsterdam hoogwaardig wordt toegepast. Immers door het Amsterdamse hout hoogwaardiger toe te passen blijft de CO2, opgeslagen in de houtproducten en langer vastgelegd in de keten. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de stad. Amsterdam wil daarnaast graag dat het hout wordt toegepast binnen de eigen Gemeente: hout ván Amsterdam, vóór Amsterdam.

De Gemeente Amsterdam heeft Stichting Probos gevraagd om een aantal zaken inzichtelijk te maken. Dit moet bijdragen aan het optimaal functioneren van de houtwerf als een duurzame verwerkings- en productielocatie van duurzame producten voor de stad Amsterdam

Het doel is drieledig:
1 ) Hoogwaardige toepassingsmogelijkheden inzichtelijk maken van de verschillende houtsoorten die er op de Houtwerf geleverd worden.
2) Berekening van de vastgelegde CO2 door de Houtwerf.
3) Een praktische handleiding/infographic of poster met betrekking tot de aanlevering van het hout

Publicatie

In 2020 heeft Probos een studie gedaan naar de CO2 potentie van het Nederlandse bos als geheel. Het rapport: "Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout”, ons Bosbericht  over dit onderwerp en een artikel in de Bosbouwkrant zijn in dit kader interessant.

Informatie

Uitvoerders: Eli Prins, Jasper Velthuis & Sander Teeuwen
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Periode van uitvoering: 2024