Skip to main content

VVNH rapportage voor duurzaam geproduceerd hout

11 april 2013

In opdracht van de VVNH analyseert, verwerkt en controleert Probos de gegevens die door de VVNH-leden twee keer per jaar worden gerapporteerd. Daarnaast zorgt Probos vanaf 2012 voor het verhogen van de respons.

De VVNH-leden hebben zich tot doel gesteld het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout binnen het door hen verhandelde houtvolume te vergroten. Op basis van de cijfers uit de rapportage is de VVNH in staat te bepalen of deze doelstelling wordt gehaald.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): Koninklijke VVNH
periode van uitvoering: 2012-

Resultaten

in de pers: